Apoteksmeddelande 5-2024: Receptanteckningen för takrolimusgranulat ändras 1.5.2024 | FPAGå till innehållet
Meddelande

Receptanteckningen för takrolimusgranulat ändras 1.5.2024

Publicerad 16.4.2024

Apoteksmeddelande 5/2024

Ordalydelsen i den receptanteckning som gäller takrolimusgranulat 'Ålder under 13 år' ändras till 'Organtransplantation, ålder under 13 år’. Ändringen kommer att finnas i den Läkemedelsdatabas som publiceras 1.5.2024 och den gäller både vid grundersättning och specialersättning.

Hur ska apoteket gå tillväga?

Förändringen kräver inga nya åtgärder på apoteken.

De särskilda utredningar (anteckningar på recept) som angivits i recepten i enlighet med en tidigare version av Läkemedelsdatabasen ändras även i fortsättningen av apoteken så att de stämmer överens med den nya versionen av Läkemedelsdatabasen. I enlighet med de tidigare anvisningarna (Apoteksmeddelande 2/2022) väljer apoteket vid expedieringen av ett recept en särskild utredning enligt den nya versionen med respektive kod på fyra tecken.

Repetition: anteckning på recept

Läkemedelsförskrivaren kan göra en anteckning på receptet bara om villkoren för ersättning uppfylls hos patienten. Anteckningen på receptet måste skrivas exakt i den form som anges för preparatet i fråga. Preparat som är ersättningsgilla utifrån en anteckning på receptet hittar du på FPA:s webbplats.

Apoteket kontrollerar anteckningen i samband med expedieringen av läkemedel. Om läkemedelsförskrivaren av misstag har skrivit anteckningen på receptet med andra ord än vad som krävs, men anteckningen ändå till innehållet motsvarar den anteckning som krävs, kan apoteket betala ersättning för preparatet.

Om anteckningen är felaktig, kan apoteket eller kunden kontakta läkemedelsförskrivaren. Vid behov rättar läkemedelsförskrivaren anteckningen. Alternativt kan man komma överens med läkemedelsförskrivaren om att apoteket rättar uppgiften i det elektroniska receptet. Apoteket får inte på eget initiativ göra ändringar i den särskilda utredning eller datumuppgift som läkaren har uppgett eller lägga till en särskild utredning eller datumuppgift.

Om läkemedelsförskrivaren inte kan nås, kan apoteket inte bevilja direktersättning för läkemedlet. Då hänvisar apoteket kunden till FPA för att söka ersättning.

 

Kompetenscentret för hälso- och sjukvårdsförmåner/läkemedelsgruppen

Läs mer

 

 

Senast ändrad 25.6.2024