Arbetsgivare, så här ansöker du om dagpenning för deltidsanställd | FPAGå till innehållet
Artikel

Arbetsgivare, så här ansöker du om dagpenning för deltidsanställd

Publicerad 27.2.2024

Har ni deltidsanställda, till exempel med timlön? Om en deltidsanställd blir sjukledig eller familjeledig, kom ihåg att lönen för frånvarotiden ska anges per dag i ansökan om dagpenning.

Som arbetsgivare har du rätt till dagpenning för de dagar då en deltidsanställd skulle ha arbetat och för vilka du har betalat lön för frånvarotid. Sådana förmåner är sjukdagpenning, föräldradagpenning, rehabiliteringspenning, överlåtelsedagpenning och dagpenning vid smittsam sjukdom.

Arbetstagaren har å sin sida rätt till dagpenning för dagar för vilka hen inte har fått lön. En frånvaroperiod för en timavlönad, till exempel sjukledighet, kan också innehålla oavlönade dagar.

Lönen för frånvarotiden ska anges per dag

Ta till exempel Oona, som arbetar tre dagar i veckan: måndagar, torsdagar och fredagar. Hennes lön är 100 euro per arbetsdag.

I februari är Oona sjukskriven i flera veckor. Under sjukledigheten har hon rätt till sjukdagpenning på 42 euro per vardag.

En av Oonas frånvaroveckor är måndag till fredag 19–23.2. Lönerna för denna sjukledighetsvecka anmäls dag för dag så här:

Måndag 19.2–19.2 (1 dag)

  • Lön 100 euro.

Torsdag och fredag 22.2–23.2 (2 dagar)

  • Lön 200 euro.

I vårt exempel betalar FPA sjukdagpenning för 3 dagar (126 euro) till arbetsgivaren och för 2 dagar (84 euro) till Oona.

När du anmäler lönen för frånvarotiden per dag kan FPA fördela dagpenningen rätt till arbetsgivaren och arbetstagaren.

Du kan vända dig till din egen arbetsgivarorganisation i frågor som gäller kollektivavtal, till exempel vad som avtalats om lönebetalning för frånvarotid.

Senast ändrad 29.4.2024