Puáđi eelliđ

Kela palvâlemsaajeest tun uážuh Kela hiäđoid lohtâseijee persovnlii ravvim já stivrim. Tun puávtáh meid kyeđđiđ ucâmuš tâi ášástâllâđ äššigâskiäččusáin.

Tun puávtáh meid väridiđ ääigi Kela palvâlemsajan (suomâkielân). Väärrid ääigi, jis tuu eellimtile muttoo já tun tarbâšah ravvuid Kela torjui ucâmist jiehke kaavnâ tuu tarbâšem tiäđu ovdâmerkkân Kela viermisiijđoin.

Kela palvâlemsajeh

Tun kaavnah palvâlemsoojij, ášástâllâmsoojij já Virtu-soojij ohtâvuotâtiäđuid já ávusorroomaaigijd palvâlemsaje ucâmist (suomâkielân).

Uusâ palvâlemsoojijd

Jis tun tarbâšah tulkkum, te vääldi ohtâvuođâ Kelan. Palvâlemäššitobdee väärrid tunjin táárbu mield jotteemääigi já tuulhâ ášástâllâm várás.

Ášástâldijn Kela palvâlemsaajeest vääldi fáárun persovntuođâštus, tego vyeijimkorttâ tâi passâ. Jis tun hoittááh nube ulmuu ääši, te tun tarbâšah tuu persovntuođâštus lasseen ohtâlistum väldikirje taan ulmust.

Luuvâ lase Kela-aašij hoittáámist nube peeleest.

Ášástâllâmsajeh já Virtu-palvâlemsajeh

Ášástâllâmsaje lii Kela já eres almolij ornijdumij oovtâst paijeentoollâm palvâlemsaje. Tobbeen tun uážuh Kela uuccâmluámáttuvâid já tieđettemčáállusijd, tun puávtáh kyeđđiđ ucâmuš já finniđ almos uápistem hiäđuin sehe Kela viermipalvâlusâi kiävtust.

Virtu-palvâlemsaajeest (Virtu.fi, suomagillii) tun puávtáh kevttiđ viermipalvâlusâid sehe printtiđ, kopijistiđ já skannađ äššikiirjijd nuuvtá. Virtu-palvâlemsaajeest tun uážuh meid älkkeht ohtâvuođâ Kela káiduspalvâlusân.

Kela palvâlemsajeh