Uuccâm já mäksim

Tun puávtáh uuccâđ iänááš torjuid Kela ášástâllâmpalvâlusâst. Täärhist ucâmušâst, ete moh lahtosijd tast kalgeh leđe. Meid lahtosijd puáhtá toimâttiđ Kelan ášástâllâmpalvâlusâst viermist.

Tun puávtáh uuccâđ torjuid meid luámáttuvâiguin, maid uážžu Kela siijđoin. Tun uážuh luámáttuvâid meid Kela toimâttuvâst. Jis tun uusah torjuu luámáttuvváin, te vuolgât tom Kelan. Kela čujottâs lii

Kela
PL 10
00056 KELA

Tun puávtáh hoittáđ masa puoh tuu Kela-aašijd meid puhelimist.

Jis tun tarbâšah tulkkum, te vääldi ohtâvuođâ Kelan. Kaavnah lasetiäđu tulkkuumist Kela siijđoin.

Jis tun lah ucâmin áigápuátutorjuu, te keejâ ton tärhibijd uuccâmravvuid Kela siijđoin.

Miärádâs torjuu mäksimist

Ko Kela lii kieđâvuššâm tuu ucâmuš, te tun uážuh pááikán reivân miärádâs tast, ete uážuh-uv torjuu. Miärádâsâst muštâluvvojeh torjuu meeri, vuáđustâsah já máksupeivi. Tun uážuh miärádâs meid talle, jis tunjin ij lah mieđettum toorjâ.

Ko tun uusah torjuu sämikielâlii luámáttuvváin, te tun uážuh automaatlávt miärádâs sämikielân.

Kela máksá torjuu tuu paŋkkitilin.

Tun puávtáh keččâđ torjui máksupeeivijd meid Kela siijđoin (suomâkielân).

Almoot, jis tuu tiileest tábáhtuveh nubástusah

Jis tuu tiileest tábáhtuveh nubástusah, tot puáhtá vaikuttiđ Kela torjuid. Tagareh nubástusah pyehtih leđe ovdâmerkkân asâmist, peerâtiileest tâi puáđuin tábáhtuvvee nubástusah.

Mušte almottiđ nubástusâin Kelan. Puávtáh almottiđ nubástusâin viermist, puhelimist tâi toimâttuvâst.

Maasâdpeerrâm

Jis Kela máksá torjuu liijkás ennuv puástutiäđui tiet, te tom kalga peerrâđ tust maasâđ.

Uusâ nubástus Kela miärádâsân

Tun puávtáh uuccâđ nubástus Kela adelem miärádâsân. Tun uážuh miärádâsreeivâ mield ravvuid tast, ete maht nubástus occoo.

Jis tust láá koččâmušah, te vääldi ohtâvuođâ vistig Kelan.

Luámáttuvah