Maksupäivät | Henkilöasiakkaat | KelaSiirry sisältöön

Maksupäivät

Kun hakemuksesi on ratkaistu, saat Kelasta päätöksen, jossa kerrotaan tukien määrä, maksujakso ja maksupäivä. Maksupäivät vaihtelevat tukien mukaan.

Jos sinulle myönnetään tukea takautuvasti, se maksetaan yleensä jo ennen tuen varsinaista maksupäivää. Takautuva tuki on tililläsi yleensä kahden pankkipäivän kuluttua päätöksen antamisesta.

Näet saamiesi tukien maksupäivät myös OmaKelan etusivulta.

Kelan tukien maksupäivät

Yleinen asumistuki maksetaan kuukauden 1. pankkipäivänä.

Eläkkeensaajan asumistuki maksetaan joka kuukauden 4. päivä tai sitä edeltävänä pankkipäivänä, jos pankit ovat maksupäivänä kiinni.
  • Kansaneläke, eläkettä saavan hoitotuki ja vammaistuet maksetaan joka kuukauden 7. päivä.
  • Takuueläke maksetaan joka kuukauden 22. päivä.
  • Perhe-eläkkeet (leskeneläke ja lapseneläke) ja lapsikorotus maksetaan sukunimen ensimmäisen kirjaimen mukaan joko 4. (A-K), 14. (L-R) tai 20. (S-Ö) päivä.
  • Etuudet maksetaan maksupäivää edeltävänä pankkipäivänä, jos pankit ovat maksupäivänä kiinni.

Sairauspäiväraha ja kuntoutusraha maksetaan jälkikäteen maksuerissä. Ensimmäinen erä maksetaan 6 arkipäivän ja seuraava 25 päivän jälkeen. Osasairauspäiväraha, tartuntapäiväraha ja luovutuspäiväraha maksetaan samoin kuin sairauspäiväraha.

Raskaus-, isyysraha ja vanhempainraha maksetaan jälkikäteen 25 päivän maksuerissä. Isyysraha maksetaan jälkikäteen yhdeltä tai useammalta isyysvapaajaksolta kerrallaan.

Lapsilisä maksetaan kuukausittain 26. päivä. Jos 26. päivä on lauantai, sunnuntai, maanantai tai pyhäpäivä, lapsilisä maksetaan edeltävänä pankkipäivänä.
Elatustuki maksetaan kuukauden 10. päivänä. Elatusvelvolliselta perityksi saadut elatusavut maksetaan kuukauden 25. päivä. Jos maksupäivä on pyhäpäivä tai lauantai, elatustuki ja elatusapu maksetaan edeltävänä pankkipäivänä.
Lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuki maksetaan kerran kuukaudessa jälkikäteen kuukauden viimeisenä arkipäivänä. Myös takautuva maksu maksetaan kuun lopussa.
Opintoraha ja asumislisä maksetaan joka kuukauden 1. päivä tai sitä seuraavana pankkipäivänä, jos pankit ovat maksupäivänä kiinni.

Työttömyystuki maksetaan pankkitilillesi 4 viikon jaksoissa jälkikäteen. Ensimmäinen maksujakso on 2 viikkoa. Työttömyystuen maksu perustuu työttömyysajan ilmoitukseen, jonka täytät 4 viikon välein. Kelan maksamia työttömyystukia ovat peruspäiväraha ja työmarkkinatuki.

Toimeentulotuki maksetaan kuukauden 1. pankkipäivänä. Jos maksu ei ehdi säännölliseen maksupäivään, se on pankkitililläsi 2 pankkipäivän kuluessa päätöksen teosta. Lue lisää toimeentulotuen maksamisesta.

Sivu päivitetty 13.6.2024