Milloin rahat ovat tilillä?

Kun hakemuksesi on ratkaistu, saat Kelasta päätöskirjeen. Päätöksessä kerrotaan etuuden maksujaksot ja maksupäivä. Maksupäivät vaihtelevat etuuksittain.

Jos sinulle myönnetään tukea takautuvasti, se maksetaan yleensä jo ennen etuuden varsinaista maksupäivää. Takautuva tuki on tililläsi yleensä kahden pankkipäivän kuluttua päätöksen antamisesta.

Näet etuuksien seuraavat maksupäivät kätevästi myös asiointipalvelun etusivulta. Kirjaudu palveluun verkkopankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella.

Seuraavassa luetellaan Kelan etuuksien yleiset maksupäivät.

Yleinen asumistuki

maksetaan tilillesi kuukauden 1. pankkipäivänä.

Eläkkeensaajan asumistuki

maksetaan joka kuukauden 4. päivä tai sitä edeltävänä pankkipäivänä, jos pankit ovat maksupäivänä kiinni.

Eläke- ja vammaisetuudet

Kansaneläke, eläkettä saavan hoitotuki ja vammaistuet  maksetaan tilillesi joka kuukauden 7. päivä. Takuueläke maksetaan joka kuukauden 22. päivä ja eläketuki joka kuukauden 4. päivä. Perhe-eläkkeet ja lapsikorotus maksetaan sukunimen ensimmäisen kirjaimen mukaan joko 4., 14 tai 20. päivä.

Etuudet maksetaan maksupäivää edeltävänä pankkipäivänä, jos pankit ovat maksupäivänä kiinni.  

Sairauspäiväraha ja kuntoutusraha

maksetaan jälkikäteen maksukausittain. Ensimmäinen erä maksetaan 6 arkipäivän ja seuraava 25 päivän jälkeen. Kelan asiointipalvelusta näet sairauspäivärahan seuraavan maksupäivän.

Äitiys-, isyys- ja vanhempainraha

maksetaan jälkikäteen 25 päivän maksuerissä. Ensimmäinen maksuerä on kuitenkin 30 päivää. Isyysraha maksetaan jälkikäteen yhdeltä tai useammalta isyysvapaajaksolta kerrallaan.

Lapsilisä

maksetaan kuukausittain 26. päivä. Jos 26. päivä on lauantai, sunnuntai, maanantai tai pyhäpäivä, lapsilisä maksetaan edeltävänä pankkipäivänä.

Elatustuki

maksetaan kuukauden 10. päivänä. Elatusvelvolliselta perityksi saadut elatusavut maksetaan kuukauden 25. päivä. Jos maksupäivä on pyhäpäivä tai lauantai, tuki ja elatusapu maksetaan edeltävänä pankkipäivänä.

Lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuki

maksetaan kerran kuukaudessa jälkikäteen kuukauden viimeisenä arkipäivänä. Myös takautuva maksu maksetaan kuun lopussa.

Opintoraha ja asumislisä

maksetaan joka kuukauden 1. päivä tai sitä seuraavana pankkipäivänä, jos pankit ovat kiinni.

Työttömyysetuudet

Peruspäivärahan ja työmarkkinatuen maksupäivät ovat yksilöllisiä työttömyysajan ilmoitusaikataulun mukaisesti. Katso lisätietoja Työttömät-osiosta.

Perustoimeentulotuki

Perustoimeentulotuki maksetaan tilillesi kuukauden 1. pankkipäivänä. Jos maksu ei ehdi säännölliseen maksupäivään, se on pankkitililläsi 2 pankkipäivän kuluessa päätöksen teosta. Lue lisää.