Väldikirje | Anarâškielâ | KelaMoonâ siskáldâsân

Väldikirje

Väldikirjijn tun puávtáh váldásmittiđ olesahasii ulmuu hoittáđ tuu Kela-aašijd puhelimist, palvâlemsaajeest já reiváin.

Maid aašijd väldikirjijn puáhtá hoittáđ?

Tun meridah jieš, ete maid aašijd väldikirjijn puáhtá hoittáđ? Tun puávtáh adeliđ nube ulmui love hoittáđ tuu puoh hiätuaašijd tâi tuš tiätu hiäđu tâi ääši. Tun puávtáh ovdâmerkkân adeliđ love tiätu hiäđu ucâmân.

Tilinummeer nubásmittem várás kalga ain toohâđ sierâ väldikirje.

Väldikirjijn puáhtá meid väidiđ miärádâsâst nube peeleest. Jis taha väldikirje Kela luámáttuvváin, te toos kalga čäälliđ, ete väldikirje lii väidimääši hoittám várás. Sierâ väldikirje ij kuittâg taarbâš toohâđ, jis siämmáš olmooš lii hoittám siämmáá ääši väldikirjijn ovdil.

Väldikirje haldâšeijest lii vuoigâdvuotâ finniđ aašij hoittám várás velttidmettumijd, syeligâsâst toollâmnáál tiäđuid, jis väldikirjeest lii adelum miettâm tiäđui addelmân.

Olesahasii peeleest ášástâllâm OmaKelast

Tun puávtáh hoittáđ OmaKelast motomijd aašijd nube ulmuu peeleest. Nube peeleest ášástâllâm váátá ain tom, ete olesahasâš olmooš váldásmit nube olesahasii ulmuu hoittáđ jieijâs aašijd.

Luuvâ lase nube peeleest ášástâlmist OmaKelast (suomâkielân).

Návt tun toovah väldikirje

Tun puávtáh toohâđ väldikirje

Rijjâhámásii väldikirjeest kalgeh leđe

  • tuárvi tiäđuh spesifistiđ váldásmittee já váldásmittum ulmuu tâi ulmuid
  • tiätu tast, moid aššijd váldásmittem kuáská
  • tiätu tast, uážžu-uv váldásmittum ulmui adeliđ aašij hoittám várás syeligâsâst toollâmnáál tiäđuid váldásmittest (love puáhtá adeliđ om. hiätutiäđui já eres tiäđui, moh kyeskih ekonomâlii sajattâhân tâi tiervâsvuotâtilán, addelmân)
  • vyeimistorroomäigi (tuáistáážân tâi meriääigi)
  • váldásmittee vuáláčáálus, noomâ čielgâsmittem já peivim.

Návt tun toimâttah väldikirje Kelan

Tun puávtáh toimâttiđ väldikirje OmaKelast, poostâ peht tâi palvâlemsajan.

Návt tun toimâttah väldikirje OmaKelast:

Väldikirje ij taarbâš vuáláčäälliđ, ko tun vuolgâttah tom OmaKelast jieijâd tubdâlduvâiguin. Nubbe olmooš ij kuittâg paste vuolgâttiđ väldikirje tuu peeleest OmaKelast.

Luuvâ lase

Sijđo lii peividum 26.6.2023

Mon mielâst tun lah sijđoost?