Toisen puolesta asiointi OmaKelassa

Toisen puolesta asiointi on osittain mahdollista OmaKelassa.

Toisen puolesta voi

  • tarkistaa käsiteltävänä olevat asiat
  • seurata niiden etenemistä
  • lukea tehdyt päätökset
  • nähdä tulevat maksut.

Verkossa ei kuitenkaan vielä voi hakea etuuksia toisen puolesta eikä huoltaja voi hoitaa alaikäisen lapsensa asioita. Poikkeus tähän on eurooppalainen sairaanhoitokortti, jota voi hakea lapselle verkossa. Myös sosiaaliturvaan kuulumista voi hakea toisen puolesta verkossa.

Toisen puolesta asiointi edellyttää, että toinen henkilö on antanut valtuutetulle oikeuden hoitaa asioita hänen puolestaan. Valtuutus pitää tehdä verkossa Suomi.fi-palvelussa.

Kun valtuutuksen tekee Suomi.fi-palvelussa, tiedot tallentuvat Suomi.fi-valtuuksien valtuusrekisteriin. Kelan asiointivaltuuden nimi on Sosiaaliturvan etuusasioiden hoitaminen.

Lue lisää