EU:a doaibmaváttogiidkoarta | Davvisámegiella | KelaMana sisdollui

EU:a doaibmaváttogiidkoarta

EU:a doaibmaváttogiidkoarttain sáhtát ovdanbuktit, ahte don leat doaibmaváttot olmmoš dahje ahte dárbbašat veahkeheaddji. Sáhtát geavahit koartta ovdamearkan almmolaš johtolagas sihke lihkadan- ja kulturdáhpáhusain.

Sáhtát geavahit doaibmaváttogiidkoartta Suomas ja eará EU-riikkain. Koarta máksá 10 euro. Koartta skáhppon lea eaktodáhtolaš.

Gii sáhttá ohcat doaibmaváttogiidkoartta?

Sáhtát oažžut doaibmaváttogiidkoartta, jos dutnje lea mieđihuvvon juoga čuovvovaš doarjagiin ja bálvalusain:

Kela doarjagat ja bálvalusat:

 • vuollái 16-jahkásačča doaibmaváttogiiddoarjja
 • 16 jagi deavdán olbmo doaibmaváttogiiddoarjja
 • ealáhaga oažžu dikšundoarjja
 • gulluváttoga tulkonbálvalus (A)
 • gullu- ja oaidnováttoga tulkonbálvalus (A)
 • hállanváttoga tulkonbálvalus (A).

Eará mearrádusat ja bálvalusat:

 • doaibmaváttogiidbálvalanlágas dárkkuhuvvon beaivedoaibma
 • doaibmaváttogiidbálvalanlágas dárkkuhuvvon sáhttobálvalus
 • sosiálafuolahuslágas dárkkuhuvvon johtima doarjja (nu gohčoduvvon sáhttobálvalus)
 • mieđušteaddjibálvalus (A)
 • oaidnováttogiidkoarta (A)
 • oapmahašdikšunsoahpamuš (doaibmaváttogiidkoarta lea dárkkuhuvvon dasa, gii dikšojuvvo) (A)
 • doaibmaváttogiidbálvalanlágas dárkkuhuvvon bálvalanássan (A)
 • doaibmaváttogiidbálvalanlágas dárkkuhuvvon persovnnalaš veahkki (A)
 • spesiálafuolahusprográmma ja dasa laktáseaddji bálvalusat (A)
 • spesiála doarjja oahpahusas (A)
 • vuoiŋŋahatgáldnanmearrádus (A).

(A) dárkkuha, ahte don sáhtát oažžut iežat kortii A-merkejumi. A-merkejumi vehkiin sáhtát ovdanbuktit ovdamearkka dihte bileahttavuovdái, ahte dárbbašat fárrui veahkeheaddji dahje doarjjaolbmo.

Sádde koartaohcamuša Kelai

Jos háliidat doaibmaváttogiidkoartta, sádde vuos ohcanskovi Kelai. Lavtte fárrui mearrádusa doarjagis dahje bálvalusas, man vuođul ozat koartta.

Kela dárkkista, leago dus vuoigatvuohta doaibmaváttogiidkortii. Das maŋŋá oaččut šleađgapoasttain liŋkka, man bokte sáhtát diŋgot koartta.

Loga dárkilut rávvagiid das, mo sáhtát ohcat doaibmaváttogiidkoartta (suomagillii).

Loga lasi

Siidu beaiváduvvon 28.5.2024