Davvisámegillii | KelaMana sisdollui

Geassitge Kela áššiid sáhttá dikšut neahtas dahje telefovnnas

Máŋggain Kela bálvalanbáikkiin rabasáiggit nuppástuvvet geasi áigái. Rabasáiggiid, mat leat áiggidásis, gánneha dárkkistit ovdal fitnama.  Kela áššiid sáhtát dikšut gos beare álkit MuKelas dahje min telefonbálvalusas maiddái geassit. 

Áigeguovdilis

Sirdás áigeguovdiliidda