Muttâz sosiaalstaaʹne | Nuõrttsääʹmǩiõll | KelaSirddu siiskõʹsse

Muttâz sosiaalstaaʹne

Halltõsprogramm Vahva ja välittävä Suomi õlmstõʹtteš 20.6.2023. Programm âânn seʹst määŋgaid muttsid sosiaalstaaʹne. Ministeria valmštâʹlle muttsin halltõõzz eʹtǩǩõõzzid, koid eeʹttiǩ-kåʹdd ǩiõttʼtââll, ǥu halltõsprograamm čõõđ viikkmõš õõlǥat viõǥǥâst åårrai laaʹjji mottmõõžž.

Sosiaalstaan muttsi siiskõs raaveet, ǥu eeʹttiǩ-kåʹdd lij priimmâm lääʹjjmuttsid.

Kela tuâjjan lij tiuʹdde piijjâd eeʹttiǩ-kååʹdd priimmâm sosiaalstaanlääʹjjšiõttummuž muttsid. Noorrâp tän sijddu ääiʹjtäässʼsaž teâđaid puõʹtti sosiaalstaan muttsin.

Muttâz kuõskki teâđtõõzz

Nääiʹt Kela ouddõõzz mottje eeʹjjest 2024 (2.1.2024)

Sosiaalstaaʹne liâ pueʹttmen mäŋgg muttâz ekka 2024 (22.9.2023)

Mieʹrräiggsaž pââjõõzz päärnažpiârrji tuärjjõõzzid poʹtte 31.12.2023

Eeʹttiǩ-kåʹdd tuʹmmji skamm-mannust 2022, što koid-ne päärnažpiârrjid mäʹhssmid tuärjjõõzzid šâʹdde lââʹsspââjõõzz eeʹjj 2023 ääiǥas. Pââjõõzzi täävtõssân lij tuärjjeed uʹccpuåttji päärnažpiârrji vuäʹsttemviõǥǥ, ǥu inflaatio kägg hõõʹddid. Mieʹrräiggsaž pââjõõzz poʹtte 31.12.2023.

Looǥǥ lââʹzz päärnažpiârrji tuärjjõõzzi kõskkpoddsain pââjõõzzin (lääddas).

Looǥǥ lââʹzz

Mõõnn miõl leäk seeidast?