Nuõrttsääʹmǩiõʹlle | KelaSirddu siiskõʹsse

Nääiʹt Kela ouddõõzz mottje eeʹjjest 2024

Tän eeʹjj lääʹǩǩmuttâz poʹhtte Kela õuddõõzzi mieʹrid da määinaid takai jäänab muttsid. Muttsin vueʹss puätt viõʹǩǩe eeʹjj aalǥâst da vueʹss mâʹŋŋlõbân eeʹjj 2024 äiʹǧǧen.

Norrum

Taalkâskoʹrvvõõzzi jiõččvaʹsttõõzz nollõʹvve eeʹjj vaajtõõzzâst

Taalkâskoʹrvvõõzzin lij juõʹǩǩ eeʹjj 50 eeuʹr alggjiõččvaʹsttõs. Määusak talkksääd puk jiõčč, poka alggjiõččvaʹsttõs teâuddai. Eeʹjj 2024 eeʹǩǩjiõččvaʹsttõs leʹbe taalkâslaakk lij nuʹt 627 euʹrred.

Looǥǥ lââʹzz

Tobdstõõđ sääʹmǩiõllsaž lomaakkid

Kaaunak puk sääʹmǩiõllsaž lomaakkid kela.fi sääʹmǩiõllsaž seeidain. Pdf- lomaakki teâuddmõʹšše teâttmašinain taarbšet ođđsummus versio Adobe Reader -prograammâst di sääʹmǩiõl puällpåʹrddvuejjai.

Tobdstõõđ lomaakkid

Ääiʹjpoddsaž

Cõõjõõđ ääiʹjpoddsaid

Mõõnn miõl leäk seeidast?