Nuõrttsääʹmǩiõʹlle | KelaSirddu siiskõʹsse

Še ǩeässa Kela-ääʹšš hoiʹddjâʹvve neeʹttest leʹbe teʹlfoonâst

Määŋgain Kela kääzzkõspaaiʹǩin äävaiåårramääiʹj mottje ǩieʹzz ääiǥas. Ääiʹjtässʼsaž äävaiåårramaaiʹjid kaʹnnat taʹrǩsted juʹn ääiʹjab konttra vuâlggmõõžž. Kela-aaʹššid vuäitak håiddad koʹst täättas hieʹlǩeld MuuKelast leʹbe teʹlfonkääzzkõõzzâst še ǩeässa.

​​​​​

Ääiʹjpoddsaž

Cõõjõõđ ääiʹjpoddsaid