Tukien ehtoja | Selkokieli | KelaSiirry sisältöön

Mistä alkaen voit saada Kelan tukia?

Voit saada Kelan tukia yleensä siitä päivästä lähtien, kun muutat Suomeen.

Joitakin tukia maksetaan kuitenkin vain niille, jotka ovat asuneet Suomessa tietyn ajan ennen tuen myöntämistä. Näitä tukia ovat esimerkiksi

  • työttömyysturvan peruspäiväraha
  • Kelan eläkkeet
  • yli 16-vuotiaan vammaistuki.

Joidenkin tukien myöntämisessä Kela ottaa huomioon ajat, jolloin olet ollut sairausvakuutettu toisessa EU-maassa, Eta-maassa, Sveitsissä tai Iso-Britanniassa.

Voit kysyä lisää palvelunumerosta 020 634 0200.

Esimerkki: Suomeen töihin

Yhdysvaltalainen Rachel työskentelee Suomessa suomalaisessa yrityksessä. Hän aikoi alun perin asua Suomessa alle 6 kuukautta, joten hänellä ei ole oikeutta Kelan tukiin Suomessa asumisen perusteella.

Työskentelyn perusteella Rachelilla on kuitenkin heti työn aloittamisen jälkeen oikeus joihinkin Kelan tukiin, jos niiden ehdot täyttyvät. Tällaisia tukia ovat esimerkiksi sairaanhoidon korvaukset ja sairauspäiväraha.

Myöhemmin Rachelin työsuhde vakinaistetaan. Tilapäinen oleskelu Suomessa muuttuu vakinaiseksi asumiseksi. Sen jälkeen Rachelilla on oikeus myös niihin tukiin, joita maksetaan vain Suomessa asuville. Tällaisia tukia ovat esimerkiksi asumistuki ja äitiysavustus.

Sivu päivitetty 15.9.2022

Mitä mieltä olet sivusta?