Tietoa Kelan selkokielisestä sivustosta | Selkokieli | KelaSiirry sisältöön

Tämä on selkokielinen kela.fi-sivusto, jossa on tärkeimmät asiat Kelan tuista

Tämä on Kelan selkokielinen sivusto, joka kertoo lyhyesti ja helpolla suomen kielellä tärkeimmät asiat Kelan tuista. Sivustolla ei ole tukien kaikkia yksityiskohtia. Löydät tarkemmat tiedot Kelan tuista yleiskieliseltä kela.fi-sivustolta.

Selkokieli on helpompaa suomen kieltä. Se on mukautettu sisällöltään, sanastoltaan ja rakenteeltaan yleiskieltä helpommaksi lukea ja ymmärtää.

Selkokeskuksen arvion mukaan selkokieltä tarvitsee Suomessa 650 000–750 000 henkilöä eli 11–14 % väestöstä. Selkokielisen viestinnän käyttäjäryhmiä ovat esimerkiksi

  • kehitysvammaiset henkilöt
  • henkilöt, joiden äidinkieli ei ole suomi tai ruotsi
  • ihmiset, joilla on muistisairauksia tai lukemisen ja oppimisen vaikeuksia.

Lue lisää selkokielestä (selkokeskus.fi)