Lasten hoidon tuet | Viittomakieli | KelaSiirry sisältöön

Lastenhoidon tuet

Vanhempainvapaan jälkeen voit

  • saada kotihoidon tukea, jos lapsi ei osallistu kunnan varhaiskasvatukseen
  • saada kotihoidon tai yksityisen hoidon tukea, jos lapsi osallistuu yksityiseen varhaiskasvatukseen
  • saada joustavaa hoitorahaa, jos teet töitä enintään 30 tuntia viikossa
  • laittaa lapsen kunnan varhaiskasvatukseen.

Tämän sivun tekstisisältö on viitottuna alla olevalla videolla. Videolla ei ole kerrottu tukien määriä, mutta ne löytyvät tekstistä videon alta.

Kotihoidon tukea voi hakea, jos alle 3-vuotiasta lasta hoidetaan muualla kuin kunnan varhaiskasvatuksessa, esimerkiksi kotona. Hoitaja voi olla lapsen vanhempi tai joku muu, esimerkiksi isovanhempi tai palkattu hoitaja.

Voit aloittaa hoitovapaan ja saada kotihoidon tukea, kun lapsen syntymästä on kulunut 160 arkipäivää. Silloin lapsi on noin 6 kuukauden ikäinen.

Kotihoidon tukea ei voi saada, jos lapsi on kunnan varhaiskasvatuksessa. Kotihoidon tukeen kuuluvat hoitoraha ja hoitolisä. Kotikuntasi saattaa maksaa lisäksi kuntalisää. Hoitoraha on

  • 377,68 e/kk yhdestä alle 3-vuotiaasta lapsesta
  • 113,07 e/kk jokaisesta muusta perheen alle 3-vuotiaasta lapsesta
  • 72,66 e/kk jokaisesta yli 3-vuotiaasta mutta alle kouluikäisestä lapsesta.

Hoitolisää saa vain yhdestä lapsesta, ja se on enintään 202,12 e/kk. Hoitolisän määrä riippuu vanhempien tuloista. Jotkin kunnat maksavat kotihoidon tuen lisäksi kuntalisää. Kysy kotikunnastasi tai Kelasta, saatko kuntalisää.

Kotihoidon tuesta menee veroa.

Voit saada yksityisen hoidon tukea, jos lastasi hoitaa palkattu hoitaja tai yksityinen varhaiskasvatuspaikka. Yksityisen hoidon tukea voit saada sen kuukauden alusta, jonka aikana lapsi täyttää 9 kuukautta. Yksityisen hoidon tukea maksetaan alle kouluikäisestä lapsesta. Tukea ei voi saada, jos lapsi on kunnan varhaiskasvatuksessa.

Yksityisen hoidon tukeen kuuluvat hoitoraha ja hoitolisä. Kotikuntasi saattaa maksaa lisäksi kuntalisää.

Hoitoraha on 192,28 e/kk. Jos lapsi on esiopetusikäinen ja varhaiskasvatuksessa osa-aikaisesti, hoitoraha on 70,75 e/kk.

Hoitorahan lisäksi voit saada hoitolisää. Se on 265,85 e/kk. Hoitolisän määrä riippuu tuloista. Jos saat pienempää hoitorahaa, myös hoitolisä on pienempi.

Kela maksaa yksityisen hoidon tuen palkatulle hoitajalle tai varhaiskasvatuspaikalle.

Yksityisen hoidon tuesta menee veroa.

Voit saada joustavaa hoitorahaa, jos teet töitä enintään 30 tuntia viikossa ja hoidat muun aikaa lastasi. Kela maksaa joustavaa hoitorahaa alle 3-vuotiaasta lapsesta.
Joustavaa hoitorahaa voidaan maksaa kummallekin vanhemmalle. Tällöin kummankin vanhemman täytyy tehdä tavallista lyhyempää työaikaa. Heidän täytyy hoitaa lasta eri aikaan tai eri päivinä.

Joustavaa hoitorahaa maksetaan työajan mukaan. Hoitoraha voi olla joko 269,24 e/kk tai  179,49 e/kk sen mukaan, kuinka paljon keskimäärin työskentelet viikossa.

Kela maksaa joustavaa hoitorahaa kerrallaan vain yhdestä lapsesta. Joustavasta hoitorahasta menee veroa.

Voit saada osittaista hoitorahaa, jos teet töitä enintään 30 tuntia viikossa lapsen hoidon vuoksi. Kela maksaa osittaista hoitorahaa koulussa 1. ja 2. luokalla olevasta lapsesta.

Osittainen hoitoraha on 108,15 e/kk. Siitä menee veroa.

Sivu päivitetty 27.5.2023