Työmarkkinatuki | Viittomakieli | KelaSiirry sisältöön

Työmarkkinatuki

Jos et voi saada ansiopäivärahaa tai peruspäivärahaa, sinulle voidaan maksaa työmarkkinatukea.

Tämän sivun tekstisisältö on viitottuna alla olevalla videolla. Videolla ei ole kerrottu tukien määriä, mutta ne löytyvät tekstistä videon alta.

Jos et voi saada ansiopäivärahaa tai peruspäivärahaa, sinulle voidaan maksaa työmarkkinatukea. Sitä voi saada 18–64-vuotias työtön työnhakija, joka asuu vakinaisesti Suomessa. Työmarkkinatuen aikaa ei ole rajoitettu.

Saat työmarkkinatukea, vaikka et täytä työssäoloehtoa eli et ole ollut töissä tarpeeksi kauan. Saat työmarkkinatukea myös silloin, kun olet saanut ansiopäivärahaa tai peruspäivärahaa 400 päivää.

Työmarkkinatukea ei makseta ulkomaille.

Työmarkkinatuen saamiselle on rajoituksia, jos olet alle 25-vuotias tai jos sinulla ei ole ammatillista koulutusta. Tarkista TE-toimistosta, voitko saada työmarkkinatukea.

Työmarkkinatuki on 37,21 euroa päivässä, ja sitä maksetaan 5 päivältä viikossa. Työmarkkinatuki on siis yhtä suuri kuin peruspäiväraha ja myös siitä menee veroa.

Voit saada työmarkkinatukeen korotuksen, jos osallistut TE-toimiston kanssa sovittuun toimintaan. Korotus on 5,29 e/pv.

Työmarkkinatuki on erilainen kuin peruspäiväraha siinä, että vanhempien tulot voivat vaikuttaa tuen määrään.

Lue lisää työmarkkinatuen hakemisesta (yleiskielellä).

Kaikki omat tulosi pienentävät työmarkkinatuen määrää.

Jos sinulla on pääomatuloja, myös ne voivat pienentää tuen määrää. Pääomatuloja ovat esimerkiksi vuokratulo, osinko ja myyntivoitto.

Omat pääomatulot eivät kuitenkaan vaikuta työmarkkinatukeen

  • jos olet täyttänyt 55 vuotta ja olet täyttänyt työssäoloehdon ennen kuin jäit työttömäksi
  • jos osallistut TE-toimiston kanssa sovittuun toimintaan.

Vanhempien tulot pienentävät tukea, jos asut heidän kanssaan. Saat silti aina vähintään puolet työmarkkinatuestasi. Vanhempien tulot eivät vaikuta, jos osallistut TE-toimiston kanssa sovittuun toimintaan.

Monet tuet eivät vaikuta työmarkkinatukeen. Niitä ovat esimerkiksi lapsilisä, elatusapu, toimeentulotuki, asumistuki ja vammaistuki.

Arvioi laskurilla, kuinka paljon voit saada työmarkkinatukea.

Sivu päivitetty 1.4.2024