Työttömyys | Viittomakieli | KelaSiirry sisältöön

Kelan tuet työttömälle

Työttömyys pienentää tuloja. Voit saada työttömyystukia Kelasta, jos sinulla ei ole työpaikkaa etkä saa työttömyystukea muualta.

Tämän sivun tekstisisältö on viitottuna alla olevalla videolla. Videolla ei ole kerrottu tukien määriä, mutta ne löytyvät tekstistä videon alta.

Kelan tukia työttömyyden ajalle ovat
•    peruspäiväraha
•    työmarkkinatuki.

Kela maksaa työttömyystukia henkilöille, jotka asuvat Suomessa vakinaisesti. Heidän lisäkseen työttömyystukia maksetaan EU-maista tulleille henkilöille, jotka ovat viimeksi työskennelleet Suomessa.

Tarkista myös, voitko saada joitain muita Kelan tukia, esimerkiksi asumistukea.

Jos jäät työttömäksi, ilmoittaudu heti työttömäksi työnhakijaksi työ- ja elinkeinotoimistoon eli TE-toimistoon. Työttömyystukia maksetaan vain ajalta, jolloin olet työnhakijana TE-toimistossa. TE-toimisto myös antaa Kelalle lausunnon siitä, voidaanko sinulle maksaa tukea.

Työttömyysaikana sinulla on velvollisuus hakea aktiivisesti töitä. Sinun täytyy myös ottaa vastaan tarjottu työ tai koulutus. Siitä ei voi kieltäytyä ilman syytä, muuten seurauksena voi olla tukien menetys.

Työttömyysajan ilmoitus

Jos työttömyys jatkuu, sinun pitää toimittaa Kelaan työttömyysaikaa koskeva ilmoitus 4 viikon välein. Työttömyysajan ilmoituksen voit tehdä verkossa tai lomakkeilla, joita voit tulostaa Kelan verkkosivuilta tai hakea Kelan toimistoista.

Merkitse ilmoitukseen, minä päivinä olet ollut työtön ja minä päivinä olet osallistunut TE-toimiston kanssa sovittuun toimintaan. Jos olet työttömyysaikana ollut satunnaisesti töissä, merkitse ilmoitukseen, minä päivinä olet ollut töissä. Kela maksaa sinulle tukea ilmoituksesi perusteella.

Muista pitää työnhakusi voimassa. Se tehdään TE-palveluiden Työmarkkinatori-sivustolta.

Työttömyyspäivärahaa maksetaan joissakin tapauksissa myös silloin, kun olet ulkomailla ja haet siellä töitä.

Muutosturvaraha yli 55-vuotiaalle

 

Muutosturvaraha on tuki, jota voit saada Kelasta tai työttömyyskassasta, jos sinut on irtisanottu työstäsi.  Muutosturvarahan on tarkoitus helpottaa uuden työpaikan löytämistä. Sen määrä on sama kuin noin yhden kuukauden palkka.

Voit saada muutosturvarahaa, jos kaikki nämä ehdot täyttyvät:

  • Olet täyttänyt 55 vuotta.
  • Sinut on irtisanottu työpaikastasi tuotannollisista ja taloudellisista syistä.
  • Olet työskennellyt samassa työpaikassa vähintään 5 vuotta.

Jos kuulut työttömyyskassaan, hae muutosturvarahaa omasta työttömyyskassastasi. Jos et kuulu työttömyyskassaan, hae muutosturvarahaa Kelasta.