Ansiopäiväraha ja peruspäiväraha | Viittomakieli | KelaSiirry sisältöön

Ansiopäiväraha ja peruspäiväraha

Jos jäät työttömäksi, voit saada ansiopäivärahaa tai peruspäivärahaa.

Tämän sivun tekstisisältö on viitottuna alla olevalla videolla. Videolla ei ole kerrottu tukien määriä, mutta ne löytyvät tekstistä videon alta. Tekstiä on päivitetty videon julkaisemisen jälkeen.

Ansiopäiväraha

Ansiopäiväraha lasketaan ansioiden eli tulojen mukaan. Voit saada ansiopäivärahaa, jos kuulut työttömyyskassaan. Eri ammattialoilla on usein omat työttömyyskassansa. On myös työttömyyskassoja, joihin kuka tahansa voi kuulua.

Kela ei maksa ansiopäivärahaa, eikä sitä haeta Kelasta.

Työttömyyskassa maksaa ansiopäivärahaa, jos olet kuulunut työttömyyskassaan riittävän kauan ja täytät työssäoloehdon. Työssäoloehdon täyttäminen tarkoittaa, että olet ollut riittävän kauan töissä ennen työttömäksi jäämistä.

Ansiopäivärahaa maksetaan enintään 400 päivää. Jos olet ollut töissä alle 3 vuotta, voit saada ansiopäivärahaa enintään 300 päivää.

Kysy lisätietoja ansiopäivärahasta omasta työttömyyskassastasi tai Työttömyyskassojen yhteisjärjestöstä.

Jos et ole työttömyyskassan jäsen etkä saa ansiopäivärahaa, Kela maksaa peruspäivärahaa. Sitä maksetaan enintään 400 päivää. Jos olet ollut töissä alle 3 vuotta, peruspäivärahaa maksetaan enintään 300 päivää.

Peruspäivärahan saamiselle on rajoituksia, jos olet alle 25-vuotias. Tarkista TE-toimistosta, voitko saada peruspäivärahaa.

Paljonko peruspäivärahaa saa?

Peruspäiväraha on 37,21 e/päivä, ja sitä maksetaan 5 päivältä viikossa. Jos sinulla on lapsia, saat lapsikorotuksen. Se on 5,84–11,05 e/päivä sen mukaan, montako lasta sinulla on

Lapsikorotusta ei makseta enää 1 . 4 .2024 alkaen, koska laki muuttuu.

Lue lisää peruspäivärahan hakemisesta (yleiskielellä).

Peruspäivärahaan voidaan maksaa korotusosaa, jos osallistut TE-toimiston kanssa sovittuun toimintaan. Peruspäivärahan korotusosa on 5,29 e/päivä. Peruspäivärahan korotusosaa maksetaan enintään 200 päivältä.

Peruspäivärahasta menee veroa.

Arvioi laskurilla, kuinka paljon voit saada peruspäivärahaa.

Työssäoloehto

Jotta saat peruspäivärahaa, sinun pitää täyttää työssäoloehto. Työssäoloehto täyttyy, jos

  • olet ollut töissä vähintään 26 viikkoa viimeksi kuluneiden 28 kuukauden aikana
  • työaikasi on ollut vähintään 18 tuntia viikossa
  • palkkasi on ollut alan työehtosopimuksen mukainen tai vähintään 1 331 euroa kuukaudessa.

Työssäoloehto muuttuu 2.9.2024. Sen jälkeen työssäoloehtoa kertyy

  • yksi kuukausi, jos olet saanut kuukauden aikana palkkaa vähintään 930 euroa
  • puolikas kuukausi, jos olet saanut kuukauden aikana palkkaa vähintään 465 mutta alle 930 euroa.

Olet täyttänyt työssäoloehdon, kun näitä työssäolokuukausia on kertynyt yhteensä 12 viimeksi kuluneiden 28 kuukauden aikana.

Myös työskentely jossakin toisessa EU- tai Eta-maassa tai Sveitsissä voidaan laskea mukaan.

Työssäoloehtoon voidaan laskea mukaan töitä myös pidemmältä ajalta kuin 28 kuukaudelta esimerkiksi seuraavissa tilanteissa:
olet sairastanut

  • olet opiskellut
  • olet hoitanut alle 3-vuotiasta lastasi
  • olet osallistunut TE-toimiston järjestämään toimintaan.

Yrittäjällä on oma työssäoloehto. Jos olet yrittäjä, tarkista peruspäivärahan ehdot Kelasta.

Jos olet lähellä eläkeikää, voit päästä niin sanottuun eläkeputkeen eli saada lisäpäiviä ansiopäivärahaan tai peruspäivärahaan. Tällöin saat päivärahaa, kunnes siirryt eläkkeelle.

Voit hakea vanhuuseläkettä ennen 65 vuoden ikää, jos olet syntynyt ennen vuotta 1962. Lisäksi sinun täytyy olla työtön ja saada lisäpäiviä peruspäivärahaan.

Sivu päivitetty 22.2.2024

Mitä mieltä olet sivusta?