Työnantajien asiointipalvelu

Asioi verkossa

Kirjaudu sisään työnantajien asiointipalveluun. Palvelu toimii suomeksi ja ruotsiksi.

Kirjaudu sisään

Näin toimit asiointipalvelussa

 • Kirjaudu palveluun henkilökohtaisella Katso-tunnisteella. 
 • Käytä vain yhtä selaimen välilehteä
 • Palvelussa liikutaan painikkeilla ja vasemman reunan valinnoilla. Älä käytä selaimen Edellinen tai Back –toimintoja
 • Jatka-painikkeella tallennat sivun tiedot ja siirryt seuraavalle sivulle
 • Tyhjennä-painike poistaa sivulle kirjoitetut tiedot
 • Keskeytä-painike keskeyttää lomakkeen täyttämisen eivätkä täyttämäsi tiedot jää talteen
 • Voit palata jo täytetyille sivuille valitsemalla näytön vasemmassa reunassa olevasta navigaattorista kyseisen näytön otsikon
 • Kirjaudu ulos-valinta näytön oikeassa yläkulmassa lopettaa istunnon.

Palvelussa voit ilmoittaa

 • poissaoloajan, kun työntekijä on ollut sairaana, kuntoutuksessa, perhevapaalla tai hoitanut sairasta lasta
 • palkan, joka maksetaan työntekijälle poissaolon aikana
 • työnantajan yhteystiedot päivärahan maksamista ja päätöksen antamista varten
 • työntekijän palkkatiedot päivärahan määrän laskemista varten (6 kk:n ajalta)
 • työntekijän työskentelystä ulkomailla.

Palvelussa voit hakea

 • sairauspäivärahaa, osasairauspäivärahaa, luovutuspäivärahaa tai tartuntatautietuutta työntekijän palkallisen poissaolon ajalta
 • äitiys-, isyys- ja vanhempainvapaarahaa työntekijän palkallisen perhevapaan ajalta
 • korvausta vuosilomakustannuksista, jotka ovat kertyneet vanhempainpäivärahakauden ajalta

Palvelussa voit tarkistaa

 • lähetettyjä hakemuksia ja ilmoituksia
 • Kelan antamia päätöksiä
 • työnantajalle maksettuja päivärahoja
 • lokitietoja

Voit myös antaa lisäselvityksen jo lähetettyyn ilmoitukseen tai hakemukseen. Postita hakemusten ja ilmoitusten liitteet Kelaan.

Tarkempia ohjeita ilmoittamiseen ja hakemiseen löydät asiointipalvelussa sivun vasemmasta alareunasta.

Palvelun käyttöoikeudet ja tunnistautuminen

Työnantajien asiointipalvelun tunnistaudutaan ns. vahvalla Katso-tunnisteella. Voit tilata Katso-tunnisteen verohallinnolta (yritys.tunnistus.fi).

Organisaation Katso-käyttöoikeuksien pääkäyttäjä antaa hakemallesi tunnisteelle valtuudet toimia organisaation nimissä. Annettavaan valtuutukseen on kuuluttava "Kela – Hakemukset, maksut ja päätökset" -rooli ja valtuutuksen tulee kohdistua pääorganisatioon, jotta henkilö voi toimia Kelan työnantajien asiointipalvelussa.
Pääkäyttäjällä näkyy myös Lokitietojen tarkastaja-rooli, jonka hän voi myöntää toiselle, esimerkiksi organisaation tietoturvavastaavalle.
 

Alitunnuksen käyttäjien tulee vahvistaa tunnuksensa osoitteessa yritys.tunnistus.fi.

Viimeksi muokattu 13.02.2015
Sivu päivitetty 13.02.2012