Korkoavustus

Korkoavustuksella tarkoitetaan sitä, että Kela maksaa valtion takaaman opintolainan erääntyvät korot kokonaisuudessaan ilman takaisinmaksuvelvollisuutta. Korkoavustukseen ovat oikeutettuja pienituloiset.

Asevelvollisille opintolainojen korot maksetaan sotilasavustuksena.

Korkoavustusta ei makseta lainoista, jotka on maksettu takausvastuun perusteella pankille.

Korkoavustuksen tulorajat

Lainansaajalla voi olla veronalaista tuloa keskimäärin enintään 1 311 euroa kuukaudessa koron maksua edeltävien neljän kuukauden tarkastelujakson aikana. Jos lainansaajalla on huollettavaan yksi lapsi, tuloraja on 1 513 euroa kuukaudessa. Jos lapsia on kaksi, tuloraja on 1 568 euroa kuukaudessa. Jos lapsia on kolme tai enemmän, tuloraja on 1 661 euroa kuukaudessa. Lisätietoja korkoavustuksen tulorajoista saat Korkoavustuksen Kenelle-sivulta.

Lisätietoja

Viimeksi muokattu 19.10.2015
Sivu päivitetty 19.10.2012