Opiskelijan omat tulot

Tulosi vaikuttavat siihen, kuinka monelta kuukaudelta vuodessa voit nostaa opintotukea. Sinun pitää itse huolehtia siitä, etteivät vuositulosi ylitä vuositulorajaasi.

Kela huomioi veronalaiset tulosi.

Kuinka paljon voit saada tuloja?

Jos nostat opintotukea vuoden aikana, sinulla on kalenterivuodelle henkilökohtainen vuosituloraja. Vuositulorajasi määräytyy sen perusteella, kuinka monelta kuukaudelta olet nostanut opintotukea kalenterivuoden aikana.

Voit tarkistaa vuositulorajasi verkossa. Kirjaudu asiointipalveluun verkkopankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella. Voit myös arvioida vuositulorajaasi opiskelijan omien tulojen laskureilla.

Vuositulorajat
Tukikuukausia
kalenterivuoden aikana
Vuosituloraja
(euroa/kalenterivuosi)
1 22 330
2 21 020
3 19 710
4 18 400
5 17 090
6 15 780
7 14 470
8 13 160
9 11 850
10 10 540
11 9 230
12 7 920

Vuosituloraja lasketaan siten, että sinulla voi olla tuloja

  • 660 euroa jokaista kuukautta kohti, jolta olet saanut opintorahaa tai asumislisää tai molempia. Tällainen kuukausi on tukikuukausi.
  • 1 970 euroa jokaista kuukautta kohti, jolta et ole saanut opintorahaa tai asumislisää tai molempia. Tällainen kuukausi on tueton kuukausi.

Tukikuukausi on myös sellainen kuukausi, jolta saat tukea vähemmän kuin normaalisti, esimerkiksi jos asut tilapäisesti vanhempasi luona.

Tueton kuukausi on myös sellainen kuukausi,

  • jolta nostat pelkkää opintolainaa
  • jolta olet perunut tai palauttanut tuen tai
  • jolta maksettuun tukeen sinulla ei ole ollut oikeutta. Kela perii silloin koko tuen takaisin tai luopuu sen takaisinperinnästä.

Voit saada tulot milloin tahansa kalenterivuoden aikana, kunhan ne eivät ylitä vuositulorajaasi.

Jos tulosi ylittävät vuositulorajan enintään 220 eurolla, sinun ei tarvitse perua tai palauttaa tukea eikä maksaa sitä takaisin myöhemmin opintotuen tulovalvonnassa.

Lue lisää siitä, miten Kela huomioi tulot opintojen aloittamisvuonna ja valmistumisvuonna.

Miten voit korottaa vuositulorajaasi

Sinun pitää itse huolehtia siitä, etteivät tulosi ylitä vuositulorajaasi. Jos huomaat tulojesi ylittävän vuositulorajasi, voit nostaa vuositulorajaasi

  • hakemalla tukea vain osalle opiskelukuukausista
  • perumalla tukea etukäteen  
  • palauttamalla jo maksettua tukea vapaaehtoisesti.

Tuki pitää palauttaa seuraavan vuoden toukokuun loppuun mennessä. Esimerkiksi vuoden 2017 tukea voi palauttaa 31.5.2018 saakka.

Tuen peruminen tai palauttaminen kannattaa, jos huomaat, että tulosi ylittävät vuositulorajasi. Muuten Kela perii sinulta myöhemmin liikaa maksetun tuen takaisin 7,5 %:lla korotettuna (korotus on 15 % tukivuoden 2015 ja aiempien vuosien tulovalvonnoissa). Jos olet korkeakouluopiskelija, et saa myöskään perittäviä tukikuukausia uudelleen käyttöösi.

Voit valita itse, minkä kuukausien tuen perut tai palautat. Sinun kannattaa perua tai palauttaa tuki sellaiselta kuukaudelta, jolta saat tai olet saanut vähiten tukea. Jos esimerkiksi et ole saanut yhdeltä kuukaudelta asumislisää, voit palauttaa sen kuukauden tuen.

Tarkista vuositulojesi ennakkotiedot verkossa (Opintotuki > Tukikuukaudet > Tulovalvonta > Vuositulot). Toiminto on käytössä huhti–toukokuussa. Voit myös tarkistaa vuositulojesi määrän esitäytetyn veroilmoituksen avulla.

Viimeksi muokattu 20.10.2017
Sivu päivitetty 21.4.2016