Kuntoutusraha

Kuntoutusraha turvaa toimeentuloasi kuntoutukseen osallistumisen ajalta, kun et kuntoutuksen aikana pysty tekemään työtä. Muita kuntoutuksen ajan etuuksia ovat ylläpitokorvaus ja harkinnanvarainen kuntoutusavustus.

Voit saada kuntoutusrahaa, jos olet 16–67-vuotias ja osallistumasi kuntoutuksen tavoitteena on työelämässä pysyminen, työelämään palaaminen tai työelämään pääsy. Lisäksi sinulla tulee olla hyväksyttävä kuntoutuspäätös esim. Kelasta tai työterveyshuollosta.

Lisäksi Kela voi maksaa nuoren kuntoutusrahaa, jonka saaminen ei edellytä kuntoutuspäätöstä. Nuoren kuntoutusrahaa maksetaan 16–19-vuotiaalle nuorelle, joka tarvitsee tehostettua kuntoutusta.

Et voi saada kuntoutusrahaa, jos saat

  • vanhuuseläkettä tai varhennettua vanhuuseläkettä kansaneläkelain tai työeläkelakien perusteella
  • pakollisen tapaturmavakuutuksen, liikennevakuutuksen tai sotilasvamma- tai sotilastapaturmalain perusteella myönnettyä täyttä ansionmenetyskorvausta.

Oppisopimuskoulutuksen ajalta

Voit saada kuntoutusrahaa oppisopimuskoulutuksen ajalta, jos työkykysi ja ansiomahdollisuutesi ovat olennaisesti heikentyneet tai jos sinua uhkaa todennäköinen työkyvyttömyys sairauden, vian tai vamman takia. Edellytyksenä on, että olet allekirjoittanut oppisopimuksen työnantajasi kanssa ja oppisopimuksen ovat hyväksyneet oppisopimustoimisto tai vastaava koulutuksen järjestäjä. Kuntoutusraha maksetaan työnantajalle tämän maksamaa palkkaa vastaavalta osalta. Kuntoutusrahan saaminen oppisopimuskoulutuksen ajalta ei edellytä Kelan kuntoutuspäätöstä, vaan se maksetaan hyväksytyn oppisopimuksen perusteella.

Kuntoremonttikurssin ajalta

Voit saada kuntoutusrahaa työterveyshuoltolain perusteella myönnetyn ns. kuntoremonttikurssin ajalta. Kuntoremonttikurssitoiminta on varhaisvaiheen kuntoutusta. Se on tarkoitettu niiden henkilöiden työkyvyn tukemiseen, joilla on työterveyshuollossa huomattu tarve kuntoutukseen alentuneen työkyvyn takia.

Saadaksesi kuntoutusrahaa kuntoremonttikurssisi tavoitteena tulee olla työelämässä pysyminen.

Lisätietoja

Viimeksi muokattu 15.5.2013
Sivu päivitetty 19.10.2012