Kuntoutus- ja osakuntoutusraha

Kuntoutusraha turvaa toimeentuloasi, kun osallistut kuntoutukseen. Voit saada kuntoutusrahaa, jos olet 16–67-vuotias ja kuntoutuksesi tavoite on työelämässä pysyminen, työelämään palaaminen tai työelämään pääsy. Lisäksi sinulla tulee olla kuntoutusrahaan oikeuttava kuntoutuspäätös esimerkiksi Kelasta, työterveyshuollosta tai kotikunnastasi.

Voit saada kuntoutusrahaa sellaiselta kuntoutuspäivältä, joka kestää matkoineen vähintään 4 tuntia tai muutoin estää sinua tekemästä työtä ja saamasta toimeentuloa.

Osakuntoutusrahaa voit saada, jos työaikaasi on kuntoutukseen osallistumisen vuoksi lyhennetty vähintään 40 % normaalista päivittäisestä työajastasi.

Työskentely kuntoutuspäivinä Etuus

Kuntoutus estää ansiotyön kokonaan

Kuntoutusraha
Työaikaa on lyhennetty vähintään 40 % normaalista päivittäisestä työajasta Osakuntoutusraha
Työaikaa ei ole lyhennetty tai lyhennys on vähemmän kuin 40 %

Ei oikeutta kuntoutusrahaan eikä osakuntoutusrahaan

 

Voit saada nuoren kuntoutusrahaa opintojesi tai muun työelämään tähtäävän kuntoutuksesi ajalta jos olet 16-19-vuotias.

Suhde muihin etuuksiin

Kuntoutusrahaa ei voida myöntää, jos saat kuntoutuksen kanssa samanaikaisesti

  • vanhuuseläkettä
  • täyttä ansionmenetyskorvausta liikennevakuutuksen, pakollisen tapaturmavakuutuksen tai sotilasvamma- tai sotilastapaturmalain perusteella.

Muut saamasi etuudet voivat vaikutusta kuntoutusrahan määrään.

Muita kuntoutuksen ajan etuuksia ovat:

Lue lisää

Viimeksi muokattu 16.12.2016
Sivu päivitetty 19.10.2012