Kuntoutus- ja osakuntoutusraha

Kuntoutusraha turvaa toimeentuloasi kuntoutukseen osallistumisen ajalta, kun et kuntoutuksen aikana pysty tekemään työtä. Osakuntoutusrahaa voit saada 1.10.2015 alkaen, jos työaikaasi on kuntoutuspäivänä lyhennetty.

Voit saada kuntoutusrahaa sellaiselta kuntoutuspäivältä, joka kestää matkoineen vähintään 4 tuntia tai estää muutoin sinua tosiasiallisesti tekemästä työtä ja saamasta toimeentuloa.

Työskentely kuntoutuspäivinä Etuus

Kuntoutus estää kokonaan ansiotyön

Kuntoutusraha
Työaikaa on lyhennetty vähintään 40 % normaalista päiväkohtaisesta työajasta Osakuntoutusraha (1.10.2015 alkaen)
Työaikaa ei ole lyhennetty tai lyhennys on vähemmän kuin 40 %

Ei oikeutta kuntoutusrahaan eikä osakuntoutusrahaan

Voit saada kuntoutusrahaa, jos olet 16–67-vuotias ja osallistumasi kuntoutuksen tavoitteena on työelämässä pysyminen, työelämään palaaminen tai työelämään pääsy. Lisäksi sinulla tulee olla hyväksyttävä kuntoutuspäätös esim. Kelasta tai työterveyshuollosta.

Et voi saada kuntoutusrahaa, jos saat

  • vanhuuseläkettä tai varhennettua vanhuuseläkettä kansaneläkelain tai työeläkelakien perusteella
  • pakollisen tapaturmavakuutuksen, liikennevakuutuksen tai sotilasvamma- tai sotilastapaturmalain perusteella myönnettyä täyttä ansionmenetyskorvausta.

Lisäksi Kela voi maksaa nuoren kuntoutusrahaa, jonka saaminen ei edellytä kuntoutuspäätöstä. Voit hakea nuoren kuntoutusrahaa etuuden omalla lomakkeella Hakemus – Nuoren kuntoutusraha (KU111). Nuoren kuntoutusrahaa maksetaan 16–19-vuotiaalle nuorelle, joka tarvitsee tehostettua kuntoutusta.

Muita kuntoutuksen ajan etuuksia ovat

Oppisopimuskoulutuksen ajalta

Voit saada kuntoutusrahaa oppisopimuskoulutuksen ajalta, jos työkykysi ja ansiomahdollisuutesi ovat olennaisesti heikentyneet tai jos sinua uhkaa todennäköinen työkyvyttömyys sairauden, vian tai vamman takia. Edellytyksenä on, että olet allekirjoittanut oppisopimuksen työnantajasi kanssa ja oppisopimuksen ovat hyväksyneet oppisopimustoimisto tai vastaava koulutuksen järjestäjä. Kuntoutusraha maksetaan työnantajalle tämän maksamaa palkkaa vastaavalta osalta. Kuntoutusrahan saaminen oppisopimuskoulutuksen ajalta ei edellytä Kelan kuntoutuspäätöstä, vaan se maksetaan hyväksytyn oppisopimuksen perusteella.

Kuntoremonttikurssin ajalta

Voit saada kuntoutusrahaa työterveyshuoltolain perusteella myönnetyn ns. kuntoremonttikurssin ajalta. Kuntoremonttikurssitoiminta on varhaisvaiheen kuntoutusta. Se on tarkoitettu niiden henkilöiden työkyvyn tukemiseen, joilla on työterveyshuollossa huomattu tarve kuntoutukseen alentuneen työkyvyn takia.

Saadaksesi kuntoutusrahaa kuntoremonttikurssisi tavoitteena tulee olla työelämässä pysyminen.

Lisätietoja

Viimeksi muokattu 2.10.2015
Sivu päivitetty 19.10.2012