Kuntoutusavustus

Kuntoutusavustuksella tuetaan kuntoutujan työllistymistä Kelan järjestämän kuntoutuksen jälkeen. Sen myöntäminen harkitaan aina yksilöllisesti. Avustus voi olla ratkaisu, jos olet kuntoutuksen jälkeen mennyt aikaisempaa ansiotasoa tuntuvasti heikommin palkattuun työhön taikka työharjoitteluun.

Kuntoutusavustusta maksetaan kuntoutuksen jälkeen siltä ajalta kun olet työssä.

Et voi saada kuntoutusavustusta, jos sinulla on oikeus saada työttömyyspäivärahaa, työmarkkinatukea tai koulutuspäivärahaa.

Kuntoutusavustuksen määrä harkitaan tilannekohtaisesti. Se on kuitenkin enintään kuntoutusrahan suuruinen. Avustus on veronalaista tuloa.

Viimeksi muokattu 3.3.2017
Sivu päivitetty 19.10.2012