Lapsikorotus

Kela maksaa eläkkeensaajille lapsikorotusta alle 16-vuotiaista lapsista.

Lapsikorotuksen voit saada seuraaviin eläkkeisiin:

  • kansaneläke
  • työ- tai virkasuhteeseen perustuva työkyvyttömyyseläke, osatyökyvyttömyyseläke, vanhuuseläke tai varhennettu vanhuuseläke
  • työkyvyttömyyden perusteella myönnetty lakisääteinen tapaturma-, liikennevakuutus- tai sotilasvammaeläke, elinkorko, työkyvyttömyyseläke tai ansionmenetyksen korvaus, jota maksetaan, kun liikennevahingon sattumisesta on kulunut vuosi.

Lapsikorotus maksetaan jokaisesta omasta tai puolisosi Suomessa asuvasta alle 16-vuotiaasta lapsesta, joka elää samassa taloudessa kanssasi. Sitä maksetaan myös luonasi asuvasta yksityisesti sijoitetusta kasvattilapsesta sekä omasta muualla asuvasta lapsestasi, jonka toimeentulosta huolehdit.

Muualla asuvan lapsesi toimeentulosta huolehtiminen tarkoittaa, että osallistut lapsen toimeentuloon vähintään elatustuen verran (154,77 e/kk), esimerkiksi maksamalla elatusapua tai ostamalla lapselle erilaisia tarvikkeita ja pitämällä lasta luonasi. Myös ulosmitatut elatusavut lasketaan mukaan. Kela harkitsee, nousevatko kustannukset yhteensä vähintään elatustuen suuruisiksi.

Määrä ja maksaminen

Lapsikorotuksen määrä on 22,12 e/kk lasta kohden. Se on verotonta ja sitä tarkistetaan vuosittain kansaneläkeindeksillä.

Maksupäivä määräytyy sukunimen alkukirjaimen mukaan. Jos pankit ovat maksupäivänä kiinni, lapsikorotus maksetaan sitä edeltävänä pankkipäivänä.

Lapsikorotuksen maksupäivät
Sukunimi A-K L-R S-Ö
Maksupäivä 4. päivä 14. päivä 22. päivä

 

Viimeksi muokattu 15.7.2016
Sivu päivitetty 1.1.2016