Nuori nainen hymyilee muuttolaatikoiden keskellä

Tiesitkö, että...

Suomen sosiaaliturvajärjestelmä perustuu maassa asumiseen.

Maasta- ja maahanmuutto

Suomen sosiaaliturvajärjestelmä perustuu joko maassa asumiseen tai täällä työskentelyyn. Joitakin poikkeuksia lukuun ottamatta kaikilla Suomessa vakinaisesti asuvilla on oikeus Kelan myöntämiin sosiaaliturvaetuuksiin.

Kun muutat Suomesta ulkomaille tai ulkomailta Suomeen, Kela tekee päätöksen siitä, kuulutko Suomen sosiaaliturvaan eli onko sinulla oikeus Kelan myöntämiin sosiaaliturvaetuuksiin. Päätöksen perustana on laki asumiseen perustuvan sosiaaliturvalainsäädännön soveltamisesta. Laista käytetään myös nimeä soveltamisalalaki (1573/1993).

Kun muutat ulkomaille alle vuodeksi, säilyt yleensä Suomen sosiaaliturvassa ja voit saada Kelan etuuksia. Huomaa, että lyhytkin työskentely toisessa EU-, Eta-maassa tai Sveitsissä voi siirtää sinut työskentelymaan sosiaaliturvaan työnteon ajaksi.Jos taas tarkoituksesi on asua ulkomailla yli vuosi, päättyy oikeutesi Suomen sosiaaliturvaan  yleensä muuttopäivään.

Kun muutat Suomeen, sinun tulee muuttaa maahan vakinaisesti, jotta voit saada Kelan etuuksia. Vakinaista asumista osoittavat esimerkiksi työsopimus Suomessa tehtävää työtä varten, paluumuutto tai perhesyistä johtuva muutto Suomeen. Oikeus etuuksiin voi syntyä myös Suomessa työskentelyn perusteella ilman vakinaista muuttotarkoitusta. Silloin kuitenkin edellytetään, että lain työlle asettamat vähimmäisedellytykset täyttyvät.

Lue lisää

Viimeksi muokattu 13.3.2017
Sivu päivitetty 13.3.2017