Nuori nainen hymyilee muuttolaatikoiden keskellä

Tiesitkö, että...

Suomen sosiaaliturvajärjestelmä perustuu maassa asumiseen.

Maasta- ja maahanmuutto

Suomen sosiaaliturvajärjestelmä perustuu maassa asumiseen. Joitakin poikkeuksia lukuun ottamatta kaikilla Suomessa vakinaisesti asuvilla on oikeus Kelan myöntämiin sosiaaliturvaetuuksiin.

Kun muutat Suomesta ulkomaille tai ulkomailta Suomeen, Kela tekee päätöksen siitä, kuulutko Suomen sosiaaliturvan piiriin eli onko sinulla oikeus Kelan myöntämiin sosiaaliturvaetuuksiin. Päätöksen perustana on laki asumiseen perustuvan sosiaaliturvalainsäädännön soveltamisesta. Laista käytetään myös nimeä soveltamisalalaki (1573/1993).

Kun muutat ulkomaille alle vuodeksi, säilyt yleensä Suomen sosiaaliturvassa ja voit saada Kelan etuuksia. Jos taas tarkoituksesi on asua ulkomailla yli vuosi, menetät useimmissa tapauksissa oikeutesi Suomen sosiaaliturvaan.

Kun muutat Suomeen, sinun tulee muuttaa maahan vakinaisesti, jotta voit saada Kelan etuuksia. Vakinaista asumista osoittavat esimerkiksi työsopimus Suomessa tehtävää työtä varten, paluumuutto tai perhesyistä johtuva muutto Suomeen.

Lisätietoja

Viimeksi muokattu 11.3.2015
Sivu päivitetty 12.1.2015