Opintotuki ulkomaille

Voit saada opintotukea ulkomaille koko tutkinnon suorittamista varten sekä kotimaan tutkintoon liittyviin opintoihin tai harjoitteluun.

Suomen sosiaaliturvan piiriin kuulumisesta saat tietoa kohdasta opiskelijana tai tutkijana ulkomailla.

Koko tutkinto ulkomailla


Voit saada opintotukea koko tutkinnon suorittamiseen ulkomaisessa oppilaitoksessa opiskelumaasta riippumatta, jos opintosi vastaavat tuettavia opintoja Suomessa. Lisäksi sinulla tulee olla ollut kotikunta Suomessa vähintään kaksi vuotta opintojen alkamista edeltävien viiden vuoden aikana ja oleskelusi ulkomailla tulee olla tilapäistä.

Ulkomailla koko tutkintoa suorittavien opintotukiasiat hoidetaan Opintotukikeskuksessa.

Ulkomailla koko tutkintoa suorittavien opintotuen saajien määrät:
Lukuvuosi Tuen saajat
2012-2013 6 256
2010-2011 5 457
2009-2010 4 963
2008-2009 4 473
2006-2007 4 360

Suosituimmat opiskelumaat ovat Iso-Britannia, Ruotsi ja Viro.

Osa tutkinnosta ulkomailla

Voit saada opintotukea ulkomaille, jos kotimaiseen tutkintoon liittyvät opintosi tai harjoittelusi ulkomailla hyväksytään Suomessa suorittamaasi tutkintoon.Voit saada opiskelu- tai harjoittelupaikan ulkomailla jonkin vaihto-ohjelman kautta tai voit hankkia sen omatoimisesti.

Opintotukea ei yleensä myönnetä lukion vaihto-oppilasvuodelle tai muulle opiskelujaksolle ulkomailla, koska opintoja ei hyväksytä Suomessa suoritettavaan lukion oppimäärään. Opintotuki voidaan kuitenkin myöntää, jos saat suomalaiselta lukiolta todistuksen, jonka mukaan ulkomaan lukio-opinnoista hyväksytään korvaamaan suomalaisessa lukiossa vähintään 10 kurssia tai 2 ylioppilastutkintoon kuuluvaa koetta lukukautta kohti.

Lisätietoa

Viimeksi muokattu 9.12.2015
Sivu päivitetty 19.10.2012