Opintolainan takaussaatavan perintä

Jos Kela on lainan takaajana maksanut opintolainasi pankille, sinulta peritään koko pankille maksettu summa eli opintolainan takaussaatava. Opintolainan takaussaatavalle peritään 7 % korkoa.

Maksa opintolainan takaussaatava kerralla. Jos et pysty maksamaan sitä yhdessä erässä, voit neuvotella Kelan perintäkeskuksen kanssa osamaksusta.

Ota yhteyttä

  • asiointipalvelun kautta. Valitse viestin aiheeksi Liikamaksut ja perintäasiat – Opintolainan takaussaatavan perintä
  • soita Perintäkeskukseen.

Osamaksusuunnitelmasta neuvoteltaessa otetaan huomioon taloudellinen tilanteesi, velan määrä ja jäljellä oleva perintäaika.

Jos taloudellinen tilanteesi heikkenee etkä pysty maksamaan sovitun maksusuunnitelman mukaisesti, ota yhteyttä Perintäkeskukseen ennen eräpäivää. Näin voimme neuvotella maksusuunnitelman muuttamisesta.

Jos et maksa velkaa tai tulosi eivät ole riittävät maksusuunnitelman tekemiseen, perintä siirtyy ulosottoon.

Maksuvapautukset opintolainan takaussaatavista

Voit saada vapautuksen opintolainan takaussaatavan koron maksamisesta sille ajalle, jolta keskimääräiset veronalaiset tulosi eivät ylitä korkoavustuksen tulorajaa.

  • Takautuvasti vapautus voidaan myöntää enintään 1 vuoden ajalta.
  • Erityisen painavasta syystä se voidaan myöntää myös vuotta pidemmältä ajalta.
  • Jos tiedät, että jatkossa tulosi jäävät alle korkoavustuksen tulorajan, vapautus voidaan myöntää myös tulevalle ajalle.

Voit saada vapautuksen koko velan maksamisesta, jos tulosi eivät ylitä korkoavustuksen tulorajaa ja jos olet pysyvästi työkyvytön tai olet ollut yhtäjaksoisesti työkyvytön vähintään 5 vuotta.

Voit hakea maksuvapautusta

Opintolainan perimisestä luovutaan, jos asiakas kuolee. Jos opintolaina on Kelan perittävänä, Kela saa automaattisesti tiedon asiakkaan kuolemasta ja ilmoittaa luopumisesta kuolinpesälle. Jos opintolaina ei ole siirtynyt pankilta Kelan perittäväksi, Kela maksaa opintolainan pankille ja ilmoittaa luopumisesta kuolinpesälle.

Lue lisää

Viimeksi muokattu 9.6.2017
Sivu päivitetty 1.8.2017