Tulovalvonta

 1. Kun tulovalvontavuoden verotus on vahvistettu, Kela saa Verohallinnolta tiedot veronalaisista tuloistasi. Näistä tuloista Kela vähentää opintorahat sekä lisää niihin apurahat ja ulkomailla saadut tulot.
 2. Sen jälkeen Kela vertaa vuoden aikana saamiasi tuloja vuositulorajaan, joka määräytyy nostamiesi tukikuukausien perusteella.
 3. Jos tulosi ylittävät vuositulorajan, Kela tai yliopistosi opintotukilautakunta lähettää sinulle takaisinperinnän päätösehdotuksen.
 4. Kela ei tiedä, oletko saanut tulot opiskeluajalla vai muulla ajalla. Jos olet saanut tulot tai osan niistä muulla kuin opiskeluajalla, voit tehdä Kelalle uudelleenkäsittelypyynnön.

Jos olet sitä mieltä, että verotustietosi ovat virheelliset, voit pyytää Verohallinnolta verotuksen oikaisua. Jos verotustietosi muuttuvat, toimita Kelalle Verohallinnon oikaisema verotuspäätös ja pyydä Kelaa käsittelemään tulovalvontasi uudelleen.

Uudelleenkäsittelypyyntö

Jos olet saanut takaisinperinnän päätösehdotuksen, voit 30 päivän kuluessa pyytää, että Kela käsittelee asian uudelleen.

Sinun kannattaa tehdä uudelleenkäsittelypyyntö seuraavissa tilanteissa:

 • Olet aloittanut opintosi kesken vuotta ja olet saanut osan tuloistasi ennen opintojen aloittamista.
 • Olet valmistunut kesken vuotta ja olet saanut osan tuloistasi valmistumisen jälkeen.
 • Olet käyttänyt loppuun enimmäistukiaikasi.

Vapaamuotoisen, kirjallisen uudelleenkäsittelypyynnön voi tehdä Viestit-toiminnolla Kelan asiointipalvelussa.

Toimi näin:

 1. Tee vapaamuotoinen uudelleenkäsittelypyyntö verkossa. Kirjaudu asiointipalveluun verkkopankkitunnuksilla tai mobiilivarmeenteella. Käytä Viestit-toimintoa ja valitse aiheeksi Opiskelijan tuet ja Opintotuen tulovalvonta.
 2. Älä valitse aiheeksi Liikamaksut ja perintäasiat tai Muu asia. Älä tee uudelleenkäsittelypyyntöä Muutoksenhaku- tai valitusasiana.
 3. Kuvaa tai skannaa liitteet ja lähetä ne verkossa. Liitä uudelleenkäsittelypyyntöön:
 • todistukset niistä tuloista, jotka olet saanut muuna kuin opiskeluaikana. Todistuksista pitää käydä ilmi tulojen maksuajankohta ja bruttomäärä.
 • todistus oppilaitokseen hyväksymisestä, tutkinnon suorittamisesta tai valmistumisesta. Todistusta valmistumisesta ei tarvita, jos se on ilmoitettu päätösehdotuksessa.

Kela tai yliopistosi opintotukilautakunta käsittelee uudelleenkäsittelypyyntösi ja antaa sinulle uuden päätöksen. Tähän päätökseen voit hakea vielä muutosta opintotuen muutoksenhakulautakunnalta.

Jos et tee uudelleenkäsittelypyyntöä määräaikana, Kela perii sinulta opintotukea takaisin päätösehdotuksen mukaisesti.

Takaisin perittävän tuen määrä

Jos tulosi ylittävät vuositulorajan enintään 220 eurolla, sinun ei tarvitse maksaa tukea takaisin. Jos ylitys on enemmän kuin 220 euroa, sinun pitää maksaa takaisin ylityksen jokaista alkavaa 1 310:tä euroa kohti 1 kuukauden opintotuki.

Kela lisää takaisin perittävään määrään 7,5 %:n korotuksen, joka perustuu opintotukilakiin (korotus on 15 % tukivuoden 2015 ja aiempien vuosien tulovalvonnoissa). Jos olet korkeakouluopiskelija, et saa takaisin perittäviä tukikuukausia uudelleen käyttöösi.

Voit arvioida takaisin perittävää summaa opiskelijan omien tulojen laskurilla.

Takaisin perittävien tukikuukausien määrä
Vuositulorajan ylitys (euroa) Tukikuukausia peritään takaisin
220,01–1 310,00  1
1 310,01–2 620,00 2
2 620,01–3 930,00 3
3 930,01–5 240,00  4
5 240,01–6 550,00   5
6 550,01–7 860,00 6
7 860,01–9 170,00 7
9 170,01–10 480,00    8
10 480,01–11 790,00 9
11 790,01–13 100,00   10
13 100,01–14 410,00  11
14 410,01– 12

Kela perii opintotukea takaisin aikajärjestyksessä kalenterivuoden viimeisestä tukikuukaudesta alkaen. Kela perii tukea takaisin enintään niin paljon kuin olet saanut opintorahaa ja asumislisää kalenterivuoden aikana.

Esimerkki vuoden 2015 tulovalvonnasta (tehdään vuonna 2017)

Opiskelija on saanut opintorahaa ja asumislisää 450 euroa kuukaudessa 9 kuukauden ajan. 9 tukikuukauden vuosituloraja on 11 850 euroa. Opiskelijan vuositulot ovat 13 900 euroa. Jos hän palauttaa 31.5.2016 mennessä 2 kuukauden opintorahan ja asumislisän (900 euroa), vuosituloraja korottuu 14 470 euroon, eikä takaisinperintää tule. Jos opiskelija ei palauta tukea 31.5.2016 mennessä, vuositulorajan ylitys on 2 050 euroa. Silloin Kela perii opiskelijalta takaisin 2 kuukauden opintorahan ja asumislisän. Takaisin perittävä määrä on 900 euroa, johon lisätään 15 %:n korotus, eli yhteensä 1 035 euroa.

Takaisinmaksun aikataulu

Jos sinulta on päätetty periä takaisin opintotukea, voit sopia Kelan tai yliopistosi opintotukilautakunnan kanssa eräpäivän siirtämisestä tai takaisin perittävän määrän kuittaamisesta jostakin muusta Kelan maksamasta etuudesta. Jos haluat sopia maksujärjestelyistä, kuten maksukykysi mukaisesta osamaksusta, ota yhteyttä Kelan perintäkeskukseen

Jos maksat opintorahaa takaisin, Kela ilmoittaa takaisin maksamasi opintorahat automaattisesti Verohallinnolle, joka huomioi ne verotuksessa. Kela lähettää ilmoituksen asiasta tiedoksi myös sinulle, eikä sinun tarvitse tehdä itse mitään. Ilmoitus toimitetaan vuosittain ja lisäksi, kun olet maksanut koko perittävän opintorahan takaisin.

Veronoikaisu ei koske asumislisää, koska se ei ole veronalaista tuloa.

Lue lisää

Viimeksi muokattu 20.2.2017
Sivu päivitetty 21.4.2016