Opintolaina

Opintolaina on valtion takaama laina, joka pitää maksaa takaisin. Jos Kela myöntää sinulle lainatakauksen, voit hakea lainan valitsemastasi pankista.

Koska Kela takaa opintolainasi, et tarvitse lainalle muuta vakuutta. Takaus on voimassa enintään 30 vuotta ensimmäisen lainaerän nostamisesta.

Sovit opintolainan korosta ja takaisinmaksuaikataulusta pankkisi kanssa.

Kuka voi saada opintolainaa?

Voit saada opintolainan valtiontakauksen, jos saat Kelasta opintorahaa tai Koulutusrahastolta aikuiskoulutustukea.

Vaikka et saa opintorahaa, voit kuitenkin saada lainatakauksen seuraavissa tilanteissa:

  • Olet 18–19-vuotias, opiskelet toisen asteen oppilaitoksessa etkä voi saada opintorahaa vanhempiesi tulojen vuoksi.
  • Olet alle 17-vuotias, et asu vanhempasi luona etkä voi saada opintorahaa, koska olet oikeutettu lapsilisään. Voit saada lainatakauksen, jos vanhempiesi tulot ovat yhteensä alle 61 000 euroa vuodessa.
  • Opiskelet Maanpuolustuskorkeakoulussa tai Raja- ja merivartiokoulussa (rajavartijan peruskurssi) etkä voi saada opintorahaa oppilaitokselta saamasi päivärahan vuoksi.

Jos olet 17-vuotias, voit saada lainatakauksen vain, jos saat opintorahaa.

Milloin lainatakausta ei voi saada?

Et voi saada lainatakausta seuraavissa tilanteissa:

  • Aiempi opintolainasi on Kelan perittävänä.
  • Sinulla on luottorekisteritietoihin merkitty maksuhäiriö.
  • Voit kuitenkin saada lainatakauksen maksuhäiriöstä huolimatta, jos häiriö on yksittäinen ja vähäinen, ja sen rekisteröinnistä on kulunut kohtuullisen pitkä aika.

Kela tarkistaa maksuhäiriöt Suomen Asiakastieto Oy:n luottotietorekisteristä. Voit halutessasi tarkistaa sieltä omat maksuhäiriötietosi.

Jos saat hylkäävän päätöksen lainatakauksesta, voit hakea lainatakauksen myöntämistä poikkeuksellisten syiden perusteella. Silloin sinun on tehtävä Kelalle tai korkeakoulusi opintotukilautakunnalle selvitys poikkeuksellisista syistä. Voit saada selvityksen perusteella lainatakauksen seuraavissa tilanteissa:

  • Olet maksanut velan, joka aiheutti maksuhäiriömerkinnän.
  • Sinulla on jokin muu erityinen syy, esimerkiksi se, että velkaantumisesi on johtunut takausvelasta, sairaudesta tai yritystoiminnasta.
  • Päätökseen vaikuttaa myös se, miten olet hoitanut velkojasi ja mitkä ovat lainanhoitomahdollisuutesi.

Saat ohjeet selvityksen tekemiseen opintotukipäätöksen liitteenä.

Jos esität hyväksyttäviä erityisiä syitä, saat lainatakauksesta myönteisen päätöksen. Jos esittämiäsi syitä ei hyväksytä, saat hylkäävän päätöksen.

Toimeentulotuki on viimesijainen tuki

Jos kaikki tulosi ja varasi ja muut sinulle myönnetyt sosiaalituet eivät riitä välttämättömiin arjen menoihisi, voit hakea Kelasta perustoimeentulotukea.

Lue lisää

Viimeksi muokattu 8.12.2016
Sivu päivitetty 20.4.2016