Päätös työterveyshuollon korvauksesta

Kela antaa korvauksen hakijalle kirjallisen päätöksen työterveyshuollon kustannusten korvaamisesta. Päätökseen voi hakea muutosta siinä olevien ohjeiden mukaisesti.

  • Jos päätös on virheellinen, Kela oikaisee sen.
  • Jos aikaisemman päätöksen perusteella on maksettu liian vähän korvausta, maksetaan oikaisupäätöksen perusteella lisää.
  • Jos aikaisemman päätöksen perusteella on maksettu liikaa korvausta, Kela on yhteydessä korvauksen saajaan ennen kuin päättää päätöksen oikaisemisesta ja mahdollisesta takaisinperinnästä.

Kuinka kauan työnantajan työterveyshuollon korvaushakemuksen käsittely kestää?

Viimeksi muokattu 9.8.2016
Sivu päivitetty 19.10.2012