Päätöksestä valittaminen

Jos Kelan päätös hakemukseesi on mielestäsi virheellinen, voit hakea siihen muutosta.

Jos olet tyytymätön saamaasi perustoimeentulotukea koskevaan päätökseen, hae oikaisua tämän ohjeen mukaan.

Jos valituksesi koskee mitä tahansa muuta Kelan etuutta, toimi alla olevan ohjeen mukaan.

Toimi näin

 1. Hae muutosta verkossa.
 2. Voit tehdä valituksen myös kirjallisesti. Jos haluat, voit käyttää valituksen laatimisessa apuna lomakepohjaa.
 3. Jos et käytä lomakepohjaa, muista kertoa valituksessasi:
  • nimesi, henkilötunnuksesi, osoitteesi ja puhelinnumerosi
  • mihin päätökseen haet muutosta
  • mitä muutoksia vaadit
  • millä perusteilla vaadit muutoksia.
 4. Muista allekirjoittaa valitus.

Mihin valitus toimitetaan?

Verkossa tehty valitus ohjautuu valituksen aiheen perusteella joko Kelan, työpaikkakassan tai opintotukilautakunnan käsiteltäväksi.

Jos teet valituksen kirjallisesti ja päätöksen antaja on Kela, postita valituslomake Kelaan. Jos päätöksen antaja on joku muu, esimerkiksi työpaikkakassa tai opintotukilautakunta, toimita valitus sinne.

Toimita valitus 37 päivän sisällä päätöksen postituspäivästä. Postituspäivän näet päätöksestä. Kela olettaa, että olet saanut tiedon päätöksestä seitsemäntenä päivänä postituspäivän jälkeen.

Jos päätöksessä on virhe

Kela tarkistaa tekemänsä päätöksen ja oikaisee sen, jos päätös on virheellinen. Saat oikaistun päätöksen postitse.

Kela voi oikaista tekemänsä kirjoitus- tai laskuvirheen ilman suostumustasi, mutta ottaa sinuun yhteyttä kuitenkin aina ennen oikaisua. Virhe voidaan oikaista niin, että siitä on sinulle joko etua tai haittaa. Jos päätöksessä on asiavirhe, se voidaan oikaista vahingoksesi vain, jos suostut oikaisemiseen. Jos et suotu oikaisemiseen, Kela voi esittää muutoksenhakulautakunnalle, että päätöksesi poistetaan.

Valittaminen muutoksenhakulautakuntaan

Jos Kelan mielestä päätöstä ei voida oikaista haluamallasi tavalla, se lähettää valituksen edelleen muutoksenhakulautakuntaan. Muutoksenhakulautakunnan päätöksestä voi valittaa vakuutusoikeuteen, joka on ylin valitusaste. Saat muutoksenhakulautakunnalta ja vakuutusoikeudesta kirjallisen päätöksen asiasta.

Muutoksenhakulautakunta ja vakuutusoikeus eivät peri asian käsittelystä maksuja.

Seuraavien etuuksien 1. valitusaste on sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunta:

Adoptiotuki
Elatustuki
Eläkettä saavan hoitotuki
Eläketuki
Eläkkeensaajan asumistuki
Erityishoitoraha
Kansaneläke
Kuntoutusraha
Kuntoutuspäätös
Lapsilisä
Lastenhoidon tuet
Perhe-eläke
Sairaanhoitokorvaukset
Sairauspäiväraha
Sotilasavustus
Suomen sosiaaliturvaan kuuluminen
Takuueläke
Työterveyshuolto
Vammaistuet ja vammaisten tulkkauspalvelu
Yleinen asumistuki
Äitiysavustus
Äitiys-, isyys- ja vanhempainraha

Seuraavien etuuksien 1. valitusaste on työttömyysturvan muutoksenhakulautakunta:

Koulutuspäiväraha
Koulutustuki
Peruspäiväraha
Työmarkkinatuki
Vuorottelukorvaus

Seuraavien etuuksien 1. valitusaste on opintotuen muutoksenhakulautakunta:

Korkoavustus
Koulumatkatuki
Opintotuki

Kaikkien etuuksien viimeinen valitusaste on vakuutusoikeus.

Muutoksenhakuelinten yhteystiedot

Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunta
Siltasaarenkatu 12 A
PL 330, 00531 Helsinki
puh. 0295 16001
asiakaspalvelunumero: 0295 163 800
www.somla.fi

Työttömyysturvan muutoksenhakulautakunta
PL 124, 00531 Helsinki
puh. 0295 16001
www.ttlk.fi

Opintotuen muutoksenhakulautakunta
Toinen linja 17, 4 krs
PL 386, 00531 Helsinki
puh. 0295 333 000, (09) 160 01
www.opintotuenmuutoksenhakulautakunta.fi

Vakuutusoikeus
Ratapihantie 9
PL 1005, 00521 Helsinki
puh. 029 564 3200
www.vakuutusoikeus.fi

Viimeksi muokattu 19.9.2017
Sivu päivitetty 1.1.2017