Sotilasavustus

Kela voi maksaa sotilasavustusta

  • varusmies- tai siviilipalveluksessa olevalle asevelvolliselle
  • vapaaehtoista asepalvelusta suorittavalle naiselle
  • palveluksessa olevan omaiselle.

Sotilasavustuksen saamiseen vaikuttavat asevelvollisen ja sotilasavustukseen oikeutetun omaisen palvelusaikana käytettävissä olevat nettotulot.

Sotilasavustuksena voidaan maksaa

Hae avustusta ennen palvelusta

Voit hakea sotilasavustusta kuukautta ennen palveluksen alkua. Puolustusvoimat tai siviilipalvelusmiehen palveluspaikka maksaa asevelvolliselle palveluksen ajalta päivärahaa.

Lue lisää

Viimeksi muokattu 2.1.2017
Sivu päivitetty 2.12.2016