Elatusavustus

Kela maksaa elatusapuun oikeutetulle lapselle elatusavun suuruisen määrän silloin, kun asevelvollinen on oikeuden päätöksen tai sosiaalilautakunnan vahvistaman kirjallisen sopimuksen perusteella velvoitettu maksamaan alaikäiselle lapselle elatusapua kuukausittain, eikä hän kykene maksamaan sitä palveluksensa aikana.

Elatusavustuksen määrään vaikuttavat vain asevelvollisen tulot.

Kela ei myönnä elatusavustukseen oikeutetulle lapselle perusavustusta.

Lue lisää

Viimeksi muokattu 19.12.2016
Sivu päivitetty 2.12.2016