Siirry sisältöön

Asiakastietojen rekisterit

Kelan tietoturvallisuusperiaatteita

Noudatamme kaikessa toiminnassamme huolellisuutta ja varmistamme tietoturvallisuuden toteutumisen.

Varmistamme asiakkaidemme tietojen turvallisuuden ja luottamuksellisuuden. Kerromme asiakkaillemme heitä koskevista tiedoista sekä siitä, mihin tarkoituksiin niitä käytetään.

Mistä asiakasta koskevia tietoja saadaan?

  • Asiakkaan hakemaan etuuteen vaikuttavat tiedot saadaan etuushakemuksesta eli asiakkaalta itseltään.
  • Henkilötiedot saadaan Väestörekisterikeskukselta.
  • Verotustiedot saadaan Verohallinnon viranomaisilta.
  • Lisäksi eri etuuksiin vaikuttavia tietoja saadaan lainsäädännön perusteella eri viranomaisilta ja laitoksilta, esim. työeläke- ja vakuutuslaitoksilta, työvoimaviranomaisilta sekä sosiaali- ja terveysviranomaisilta.

Mihin asiakkaan tietoja käytetään?

  • Tietoja käytetään etuusasioiden valmistelussa, ratkaisussa ja etuuksien maksamisessa sekä asiakaspalvelussa.
  • Lisäksi tietoja voidaan käyttää lainsäädännön edellyttämissä tilastollisissa suunnittelu- ja tutkimustehtävissä.

Mihin asiakkaan tietoja luovutetaan?

  • Tietoja luovutetaan asiakkaan suostumuksen perusteella tai laissa säädetyissä tapauksissa esim. Verohallinnon viranomaisille, työeläke- ja vakuutuslaitoksille ja sosiaali- ja terveysviranomaisille.

Ketkä Kelassa käsittelevät asiakkaan tietoja?

Asiakkaan tietoja käsittelevät vain ne Kelan toimihenkilöt, jotka tarvitsevat niitä etuusasioita hoitaessaan, esim. palvelupisteiden asiakaspalvelussa työskentelevät ja keskushallinnossa ne toimihenkilöt, jotka ratkaisevat asiakkaiden etuuksia.

Kaikki Kelan toimihenkilöt antavat vaitiolositoumuksen, jossa toimihenkilö sitoutuu olemaan paljastamatta työssään tietoonsa saamiaan viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain mukaan salassa pidettäviä tietoja. Salassa pidettäviä tietoja ovat mm. asiakkaan etuustiedot, jotka sisältävät tietoja esim. taloudellisesta asemasta, sosiaalietuuksista, terveydentilasta ja perhesuhteista. Vaitiolovelvollisuus on voimassa aina, myös vapaa-aikana sekä Kelan palveluksesta eroamisen jälkeen.

Mitä tietoja asiakkaasta on Kelassa?

Oheiset henkilötietolain mukaiset rekisteriselosteet Kelassa olevista henkilörekistereistä ovat nähtävillä myös kaikissa Kelan palvelupisteissä. Niistä käyvät selville, mitä henkilörekistereitä Kelassa on ja mitä tietoja ne sisältävät. Valtaosa asiakkaiden tiedoista sisältyy etuusrekisteriin. Jokainen voi tarkastaa rekistereissä olevat omat tietonsa. Tiedot voi tarkastaa maksutta kerran vuodessa. Tarkastusta voi pyytää käymällä henkilökohtaisesti Kelan palvelupisteessä tai lähettämällä palvelupisteeseen allekirjoitetun kirjallisen pyynnön.

Jokaisella on oikeus vaatia rekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista. Korjauspyyntö on tehtävä kirjallisesti, ja se lähetetään Kelan palvelupisteeseen.

Kelan rekisteriselosteet