Perustoimeentulotuen maksaminen

Kela maksaa perustoimeentulotuen yleensä hakijan tai hänen valtuuttamansa henkilön ilmoittamalle tilille.

Perustoimeentulotuen säännöllinen maksupäivä on kuukauden ensimmäinen pankkipäivä. Jos maksu ei ehdi säännölliseen maksupäivään, se maksetaan päätöksenteon yhteydessä. Maksu on siinä tapauksessa pankkitililläsi 2 pankkipäivän päästä.

Jos Kela arvioi hakemuksen kiireelliseksi, tuki maksetaan samana tai seuraavana arkipäivänä hakemuksen saapumisesta. Kiireellisestä hakemuksesta voi olla kyse esimerkiksi äkillisessä elämäntilanteen muutoksessa.

Osissa maksaminen

Perustoimeentulotuki maksetaan yleensä yhdessä osassa.

Maksu on mahdollista jakaa kahteen tai neljään yhtä suureen osaan. Maksupäivät ovat kuukauden 1., 9., 16. ja 23. Ensimmäinen osa maksetaan aina kuun ensimmäisenä pankkipäivänä. Muiden erien maksupäivää aikaistetaan, jos niiden maksupäivä osuu viikonloppuun tai pyhäpäivään.

Osissa maksamisesta pitää sopia vähintään kuukaudeksi kerrallaan. Ota silloin yhteyttä Kelan toimistoon tai puhelinpalveluun. Pienin jaettava summa on 80 euroa.

Laskujen maksaminen

Toimita hakemuksesi liitteenä mahdolliset perustoimeentulotukesi määrään vaikuttavien laskujen kopiot.

Laskut voidaan huomioida osana perustoimeentulotukesi määrää. Laskut voidaan maksaa ilmoituksesi mukaan myös suoraan laskuttajalle, kuten sähkö- tai vakuutusyhtiölle. Laskut maksetaan laskuttajalle eräpäivän mukaisesti. Kun laskuja maksetaan laskuttajalle, se vähentää tilille maksettavan perustoimeentulotuen määrää. Laskua ei voida maksaa, jos sinulle myönnetty perustoimeentulotuki ei riitä siihen.

Perustoimeentulotukea ei myönnetä perintäkuluihin eikä toiminnastasi johtuviin myöhästymismaksuihin. Kela korvaa perintäkulut tai myöhästymismaksut, jos ne johtuvat Kelan toiminnasta.

Laskun toimittaminen jälkikäteen

Jos olet jo saanut päätöksen perustoimeentulotuesta, voit toimittaa laskut jälkikäteen, jos ne erääntyvät päätöksesi voimassaoloaikana. Päätöksessä on kerrottu ne menot, joista voit toimittaa laskun päätöksen voimassaoloaikana.  Myös nämä laskut voidaan maksaa ilmoituksesi mukaan sinulle itsellesi tai suoraan laskuttajalle.

Jos toimitat laskuja jälkikäteen, voit toimittaa laskut verkon asiointipalvelussa Viestit-toiminnolla. Jos toimitat laskun postitse, liitä mukaan Kelan lomake Kustannusten saate (TO3). Jos sinulla ei ole saatelomaketta, merkitse laskuun henkilötunnuksesi sekä tieto, maksetaanko lasku itsellesi vai suoraan laskuttajalle. Näin laskusi yhdistyy Kelassa oleviin hakemustietoihisi.

Muut maksunsaajat

Perustoimeentulotuki maksetaan edunvalvojalle tai edunvalvontavaltuutetulle, jos tuomioistuin tai holhousviranomainen on määrännyt sinulle edunvalvojan hoitamaan taloudellisia asioita.

Perustoimeentulotuessa vuokra voidaan maksaa suoraan vuokranantajalle valtuutuksesi perusteella. Voit ilmoittaa tästä hakemuksen yhteydessä.

Lue lisää

Viimeksi muokattu 27.10.2017
Sivu päivitetty 21.11.2016