Vammaistuki aikuiselle

16 vuotta täyttäneen vammaistuen tavoitteena on tukea sairaan tai vammaisen henkilön jokapäiväistä elämää, esimerkiksi työtä ja opiskelua.

Oikeus tukeen saattaa olla henkilöllä, jonka toimintakyky on heikentynyt vähintään vuoden ajan. Tällöin hänellä on huomattavia vaikeuksia esimerkiksi

  • huolehtia itsestään (esim. peseytyä ja pukeutua)
  • selviytyä välttämättömistä kotitaloustöistä
  • selviytyä työ- ja opiskelutehtävistä.

Toimintakyvyn heikentymisellä ei tarkoiteta työkyvyn heikentymistä. Pelkkä avuntarve esimerkiksi kotitaloustöissä tai asioiden hoidossa ei oikeuta hoitotukeen.

Etuuden myöntäminen edellyttää lisäksi

  • lääketieteellisesti arvioitua haittaa tai
  • avuntarvetta esim. henkilökohtaisissa toiminnoissa, esimerkiksi peseytymisessä, pukeutumisessa ja kommunikoinnissa tai
  • ohjauksen ja valvonnan tarvetta, esim. muistuttelua, patistelua ja silmälläpitoa arjen eri toiminnoissa.

Tuki myönnetään yleensä määräajaksi tai toistaiseksi. Määräajaksi myönnettyyn tukeen voi hakea jatkoa.

Vammaistuki voidaan myöntää myös pitkäaikaisessa laitoshoidossa olevalle. Tällöin tuki otetaan huomioon pitkäaikaishoidon maksussa, jotka kunta tai laitos perii. Eläkkeensaajat eivät voi hakea 16 vuotta täyttäneen vammaistukea, mutta heillä saattaa olla oikeus eläkettä saavan hoitotukeen.

Vammaistukeen on oikeus vain Suomen sosiaaliturvaan kuuluvalla henkilöllä. Tämä edellyttää, että hakija on asunut Suomessa tai toisessa EU- tai Eta-maassa tai Sveitsissä vähintään 3 vuotta. Lisätietoja kansainväliset tilanteet -osiosta.

Lisätietoja

Viimeksi muokattu 10.8.2017
Sivu päivitetty 19.10.2012