Eläkettä saavan hoitotuki

Eläkettä saavan hoitotuen tarkoitus on tukea pitkäaikaisesti sairaan tai vammaisen eläkkeensaajan selviytymistä jokapäiväisessä elämässä sekä hänen toimintakykynsä ylläpitämistä, kuntoutustaan ja hoitoaan.

Eläkettä saavan hoitotukea voi saada täytettyään 16 vuotta. Sen saaminen edellyttää, että asut Suomessa ja saat joko Suomesta tai ulkomailta

  • vanhuuseläkettä tai varhennettua vanhuuseläkettä kansaneläkkeenä tai työeläkkeenä
  • työkyvyttömyyseläkettä tai kuntoutustukea
  • leskeneläkettä ja ole yli 65-vuotias
  • täyteen työkyvyttömyyteen perustuvaa lakisääteisen tapaturmavakuutuksen, liikennevakuutuksen, sotilasvammalain tai sotilastapaturmalain mukaista jatkuvaa eläkettä tai korvausta
  • tai ulkomailta vastaavia etuuksia.

Et voi saada hoitotukea, jos saat pelkästään osatyökyvyttömyyseläkettä, osa-aikaeläkettä tai työttömyyseläkettä.

Voit saada hoitotukea, jos toimintakykysi voidaan arvioida olevan sairauden tai vammaisuuden vuoksi heikentynyt yhtäjaksoisesti vähintään vuoden ajan. Toimintakyvyn katsotaan olevan heikentynyt, kun sairaus tai vamma heikentää kykyä

  • huolehtia itsestään (esim. peseytyä tai pukeutua)
  • tehdä välttämättömiä kotitaloustöitä tai
  • asioida kodin ulkopuolella.

Lisäksi sairauden tai vamman pitää aiheuttaa sinulle säännöllistä

  • avuntarvetta tai
  • ohjauksen tai valvonnan tarvetta

Eläkettä saavan hoitotuki maksetaan kolmeen ryhmään porrastettuna avuntarpeen, ohjauksen ja valvonnan tarpeen sekä määrän perusteella. Erityiskustannukset voivat korottaa perustuen korotetuksi tueksi.

Toimintakyvyn heikentymisellä ei tarkoiteta työkyvyn heikentymistä. Pelkkä avuntarve esimerkiksi kotitaloustöissä tai asioiden hoidossa ei oikeuta hoitotukeen. Myöntämisedellytyksistä kerrotaan tarkemmin kohdassa määrä.

Jos olet asunut ulkomailla tai muutat ulkomaille

Hoitotukea maksetaan yleensä vain Suomen sosiaaliturvaan kuuluvalle henkilölle. Jos olet muuttanut Suomeen ulkomailta, hoitotuki voidaan myöntää yleensä vasta, kun olet asunut Suomessa 3 vuotta. Tosiasialliseen Suomessa asumiseen rinnastetaan Suomen sosiaaliturvaan kuuluminen. Jos olet asunut toisessa EU- tai ETA-maassa tai Sveitsissä, vakuutuskaudet näissä maissa voidaan huomioida 3 vuoden aikaa laskettaessa.

Hoitotukea voidaan maksaa ulkomaille, jos tuensaaja kuuluu Suomen sosiaaliturvaan ulkomailla asuessaan. Tietyissä tilanteissa voit kuitenkin saada hoitotukea  EU- tai ETA-maassa tai Sveitsissä asuessasi, vaikka et ulkomaille muuton jälkeen kuuluisikaan Suomen sosiaaliturvaan. Hoitotuen saamiseen vaikuttaa asumisen lisäksi se, mistä maasta sinulle maksetaan eläkettä. Lisätietoja saat Maasta-ja maahanmuutto-osiosta. 

Lisätietoja

Viimeksi muokattu 6.6.2015
Sivu päivitetty 19.10.2012