Vuorottelukorvaus

Jos olet kokoaikatyössä, voit sopia työnantajasi kanssa vuorotteluvapaasta, joka voi kestää yhtäjaksoisesti vähintään 100 ja enintään 180 kalenteripäivää. Työnantaja palkkaa vuorotteluvapaan ajaksi sijaisen, joka on työtön työnhakija.

Ota hyvissä ajoin yhteyttä TE-palveluihin, kun suunnittelet vuorotteluvapaata.

Jos kuulut työttömyyskassaan, hae vuorottelukorvaus työttömyyskassastasi. Sen määrä lasketaan ansiopäivärahasi perusteella.

Jos et kuulu työttömyyskassaan, hae vuorottelukorvaus Kelasta. Sen osuus lasketaan peruspäivärahasta ilman lapsikorotuksia.

Kenelle?

Voit saada vuorottelukorvausta, jos

  • edellisen vuorotteluvapaan päättymisestä on vähintään 5 vuotta
  • olet ollut työssä ennen vuorotteluvapaan alkamista vähintään 20 vuotta ja
  • olet ollut saman työnantajan palveluksessa yhtäjaksoisesti vähintään 13 kuukautta. Tähän ajanjaksoon voi sisältyä enintään 30 päivän palkaton poissaolojakso.

Tiedot työhistoriasta:

  • Yksityisen sektorin työsuhteesi voit tarkistaa Eläketurvakeskuksen rekisteristä Tyoelake.fi.
  • Valtion, kunnan tai seurakunnan palveluksessa olevat saavat tietonsa Kevasta.

Vuorotteluvapaalle jääville on yläikäraja. Vapaalle ei voi jäädä enää sen kalenterikuukauden jälkeen, kun työntekijän eläkelain mukaiseen vanhuseläkkeen alaikärajan täyttymiseen on aikaa 3 vuotta tai vähemmän. Vuorottelijan yläikärajaa ei sovelleta ennen vuotta 1957 syntyneisiin.

Eläkkeelle jäämiseen liittyvä yläikäraja koskee sekä niitä, jotka pitävät vuorotteluvapaan yhtäjaksoisesti, että niitä, jotka pitävät sen jaksotetusti. Jaksotettu vuorotteluvapa tulee pitää niin, että vapaa on pidetty kokonaisuudessaan 2 vuoden kuluessa vapaan alkamisesta.

Viimeksi muokattu 26.5.2017
Sivu päivitetty 10.4.2017