Vuorottelukorvaus

Jos olet kokoaikatyössä, voit sopia työnantajasi kanssa vuorotteluvapaasta, joka voi kestää yhtäjaksoisesti vähintään 100 ja enintään 180 kalenteripäivää. Työnantaja palkkaa vuorotteluvapaan ajaksi sijaisen, joka on työtön työnhakija.

Ota hyvissä ajoin yhteyttä TE-palveluihin, kun suunnittelet vuorotteluvapaata.

Jos kuulut työttömyyskassaan, haet vuorottelukorvauksen omasta työttömyyskassastasi ja sen suuruus lasketaan ansiopäivärahasi perusteella (lisätietoja Työttömyyskassojen yhteisjärjestön sivuilla).

Jos et kuulu työttömyyskassaan, haet vuorottelukorvauksen Kelasta ja sen suuruus lasketaan peruspäivärahasta ilman lapsikorotuksia.

Kenelle

Voit saada vuorottelukorvausta, jos

  • edellisen vuorotteluvapaan päättymisestä on vähintään 5 vuotta
  • olet ollut työssä ennen vuorotteluvapaan alkamista vähintään 20 vuotta ja
  • olet ollut saman työnantajan palveluksessa yhtäjaksoisesti vähintään 13 kuukautta. Tähän ajanjaksoon voi sisältyä enintään 30 päivän palkaton poissaolojakso.

Tiedot omasta työhistoriastasi löydät yksityisten työsuhteiden osalta Eläketurvakeskuksen rekisteristä Tyoelake.fi. Valtion, kunnan tai seurakunnan palveluksessa olevat saavat tietonsa Kevasta.

Vuorotteluvapaalle jääville on yläikäraja. Vapaalle ei voi jäädä enää sen kalenterikuukauden jälkeen, kun työntekijän eläkelain mukaiseen vanhuseläkkeen alaikärajan täyttymiseen on aikaa 3 vuotta. Vuorottelijan yläikärajaa ei sovelleta ennen vuotta 1957 syntyneisiin.

Eläkkeelle jäämisen yläikäraja koskee sekä niitä, jotka pitävät vuorotteluvapaan yhtäjaksoisesti että niitä, jotka pitävät sen jaksotetusti. Jaksotettu vuorotteluvapa tulee pitää niin, että vapaa on pidetty kokonaisuudessaan kahden vuoden kuluessa vapaan alkamisesta.

Määrä ja verotus

Vuorotteluvapaalle lähtevällä on oikeus vuorottelukorvaukseen, joka on 70 % siitä työttömyyspäivärahasta, johon vuorottelija olisi oikeutettu työttömänä ollessaan.

Vuorottelukorvauksen määrä lasketaan työttömyyspäivärahasta, jossa ei ole mukana korotusosaa tai korotettua ansio-osaa, vaikka henkilöllä työttömänä ollessaan olisi oikeus korotusosaan tai korotettuun ansio-osaan.

Vuonna 2017 peruspäivärahasta laskettu vuorottelukorvaus on 22,68 e/pv (70 %). Vuorottelukorvaus maksetaan jälkikäteen vähintään kerran kuukaudessa enintään viideltä (5) päivältä kalenteriviikossa. Se on verollista tuloa.

Jos vuorottelijalla on vuorotteluvapaansa aikana työ- tai muita ansiotuloja, tulot sovitellaan kuten muissakin työttömyysetuuksissa. Jos sinulla teet osa-aikasta työtä tai yritystoimintaa vuorotteluvapaan aikana,voit laskea arvion vuorottelukorvauksen määrästä laskurilla ja arvioida, miten työtulosi vaikuttavat vuorottelukorvauksen määrään.

Hakeminen

Peruspäivärahan perusteella laskettua vuorottelukorvausta voit hakea Kelasta Kelan ja työttömyyskassojen yhteisellä lomakkeella (TYJ07). Postita täytetty lomake Kelaan.

Ilmoita Kelaan myös vuorotteluvapaan aikaisista muutoksista tuloissa tai vuorotteluvapaan keskeyttämisestä. Ilmoita myös, jos otat vastaan työtä vuorotteluvapaan aikana omalla tai toisella työnantajalla. Liitä mukaan selvitys työajasta ja palkasta. Voit ilmoittaa muutoksista asiointipalvelussa tai ottamalla yhteyttä puhelin- tai asiakaspalveluun.

Lue lisää

Viimeksi muokattu 25.1.2017
Sivu päivitetty 1.1.2017