Vuorottelukorvaus

Jos olet kokoaikatyössä, voit sopia työnantajasi kanssa vuorotteluvapaasta, joka voi kestää yhtäjaksoisesti vähintään 90 ja enintään 359 kalenteripäivää. Työnantaja palkkaa vuorotteluvapaan ajaksi sijaisen, joka on työtön työnhakija.

Ota hyvissä ajoin yhteyttä TE-palveluihin, kun suunnittelet vuorotteluvapaata.

Jos kuulut työttömyyskassaan, haet vuorottelukorvauksen omasta työttömyyskassastasi ja sen suuruus lasketaan ansiopäivärahasi perusteella (lisätietoja Työttömyyskassojen yhteisjärjestön sivuilla).

Jos et kuulu työttömyyskassaan, haet vuorottelukorvauksen Kelasta ja sen suuruus lasketaan peruspäivärahasta ilman lapsikorotuksia.

Kenelle

Voit saada vuorottelukorvausta, jos

  • olet ollut työssä ennen vuorotteluvapaan alkamista vähintään 10 vuotta ja
  • olet ollut saman työnantajan palveluksessa yhtäjaksoisesti vähintään 13 kuukautta. Tähän ajanjaksoon voi sisältyä enintään 30 päivän palkaton poissaolojakso.

Tiedot omasta työhistoriastasi löydät yksityisten työsuhteiden osalta Eläketurvakeskuksen rekisteristä Tyoelake.fi. Valtion, kunnan tai seurakunnan palveluksessa olevat saavat tietonsa Kevasta.

Määrä ja verotus

Vuorotteluvapaalle lähtevällä on oikeus vuorottelukorvaukseen, joka on 70 % siitä työttömyyspäivärahasta, johon vuorottelija olisi oikeutettu työttömänä ollessaan. Jos vuorottelijalla on vähintään 25 vuoden työhistoria, vuorottelukorvauksen määrä on 80 % työttömyyspäivärahasta.

Vuorottelukorvauksen määrä lasketaan työttömyyspäivärahasta, jossa ei ole mukana korotusosaa tai korotettua ansio-osaa, vaikka henkilöllä työttömänä ollessaan olisi oikeus korotusosaan tai korotettuun ansio-osaan.

Vuonna 2014 peruspäivärahasta laskettu vuorottelukorvaus on joko 22,86 e/pv (70 %) tai 26,13 e/pv (80 %). Vuorottelukorvaus maksetaan jälkikäteen vähintään kerran kuukaudessa enintään viideltä (5) päivältä kalenteriviikossa. Se on verollista tuloa.

Jos vuorottelijalla on vuorotteluvapaansa aikana työ- tai muita ansiotuloja, tulot sovitellaan kuten muissakin työttömyysetuuksissa. Jos sinulla on osa-aikasta työtä tai yritystoimintaa vuorotteluvapaan aikana,voit laskea arvion vuorottelukorvauksen määrästä laskurilla ja arvioida, miten työtulosi vaikuttavat vuorottelukorvauksen määrään.

Hakeminen

Peruspäivärahan perusteella laskettua vuorottelukorvausta voit hakea Kelasta Kelan ja työttömyyskassojen yhteisellä lomakkeella (TYJ07). Täytetyn lomakkeen voit postittaa mihin tahansa Kelan toimistoon.

Viimeksi muokattu 04.02.2014
Sivu päivitetty 01.01.2014