Etuuksien verotus

Osa Kelan etuuksista on veronalaista, osa verotonta tuloa.

Veronalaiset etuudet


Verotonta tuloa

 • Äitiysavustus
 • Lapsilisä
 • Elatustuki
 • Adoptiotuki
 • Opintotuen asumislisä
 • Opintotuen korkoavustus
 • Koulumatkatuki
 • Lapsikorotus eläkkeensaajalle
 • Ylläpitokorvaus työllistymistä edistävien palveluiden ajalta
 • Yleinen asumistuki
 • Vammaistuet
 • Sotilasavustus
 • Eläkkeensaajan asumistuki
 • Eläkettä saavan hoitotuki
 • Rintamalisä ja ylimääräinen rintamalisä

Viimeksi muokattu 7.10.2016
Sivu päivitetty 25.1.2016