Alterneringsledighet och -ersättning

Alterneringsledigheten grundar sig på ett avtal som ingås mellan en heltidsanställd arbetstagare och en arbetsgivare. Arbetstagaren är ledig utan avbrott under en bestämd tid, sammanlagt minst 100 och högst 180 kalenderdagar.

Ta kontakt med TE-byrån i god tid om du planerar att bli alterneringsledig.

Om du har rätt till inkomstrelaterad arbetslöshetsdagpenning ansöker du om alterneringsersättning hos din arbetslöshetskassa och om du har rätt till grunddagpenning lämnar du in din ansökan till FPA.

Arbetsgivaren förbinder sig att för den stipulerade tiden anställa en person som har anmält sig som arbetslös arbetssökande på arbets- och näringsbyrån. Anställningen ska vara lika lång som alterneringsledigheten, men arbetsuppgifterna behöver inte vara desamma. Efter sin alterneringsledighet har arbetstagaren rätt att komma tillbaka till sitt tidigare arbete eller ett motsvarande arbete.

Till vem

Villkoren för alterneringsersättning är att

  • du har varit med i arbetslivet i minst 20 år innan alterneringsledigheten inleds
  • du har varit anställd hos samma arbetsgivare i minst 13 månader utan avbrott med en frånvaroperiod på högst 30 dagar utan lön.

Det finns en övre åldersgräns för den som vill bli alterneringsledig. Man kan inte längre bli alterneringsledig senare än den kalendermånad då det är 3 år kvar till pensionsåldern. Den övre åldersgränsen tillämpas inte på personer som är födda före 1957.

Åldersgränsen för pensionsålder gäller både dem som håller sin alterneringsledighet utan avbrott samt dem som håller ledigheten i perioder. En periodiserad alterneringsledighet ska dock hållas inom två år från den dag då ledigheten inleddes

Din yrkesverksamma tid på den privata sektorn registreras på Pensionsskyddscentralen arbetspension.fi. Keva registrerar arbetsförhållanden i statens tjänst, i kommunens tjänst och i församlingens tjänst.

Belopp och beskattning

Om du blir alterneringsledig kan du få en alterneringsersättning som motsvarar 70 % av den arbetslöshetsdagpenning utan barnförhöjning som du skulle få som arbetslös.

Vid uträkning av alterneringsersättningen beaktas inte förhöjningarna enligt lagen om utkomstskydd för arbetslösa.

Alterneringsersättningen är antingen 70 % av arbetslöshetsdagpenningens belopp (22,68 e/dag). Utbetalas för fem dagar i veckan. Alterneringsersättning är beskattningsbar inkomst.

Om du har löne- och andra arbetsinkomster under alterneringsledigheten jämkas dagpenningen liksom i andra arbetslöshetsförmåner. Du får reda på hur arbetsinkomsterna inverkar på alterneringsersättningens belopp, om du har deltidsarbete eller företagsverksamhet under din alterneringsledighet, med ett beräkningsprogram.

Ansökan

Ersättning söks med FPA:s och Arbetslöshetskassornas blankett TYJ07r. Ersättningen betalas i efterskott minst en gång i månaden.

Meddela FPA om ändringar under alterneringsledigheten både i fråga om inkomster eller om alterneringstiden avbryts. Meddela också om du tar emot ett arbete under alterneringsledigheten av den egna arbetsgivaren eller någon annan arbetsgivare. Bifoga en utredning om arbetstid och lön. Du kan också meddela ändringar i e-tjänsten eller genom att ringa servicenumret eller besöka byrån.

Läs mer

Senast ändrad 20.12.2016
Uppdaterad 1.1.2017