Anvisningar

Blanketterna för ansökan om FPA-förmåner finns i pdf-format, ämnesvis, i menyn till vänster. Klicka på länken Ladda ner för att öppna önskad blankett. De flesta FPA-förmånerna kan också sökas via e-tjänsten.

Pdf-blanketterna kräver ett särskilt program. För att blanketterna säkert ska fungera rekommenderar vi att du väljer den nyaste Adobe Reader-versionen. Programmet kan laddas ner gratis på Adobes webbplats.

Du kan också spara pdf-blanketten på din egen dator. Använd Reader-programmets egna knappar för att spara och skriva ut blanketten. Skicka in den ifyllda blanketten och bilagorna per post till FPA.

Om du behöver en större mängd blanketter, till exempel i arbetet, kan du beställa dem per e-post på adressen lomakevarasto@kela.fi. I beställningen antecknar du blankettkoden eller blankettens namn, önskat antal, ditt namn samt arbetsgivarens namn och adress.

Blanketter för hälso- och sjukvården

De blanketter som ska fyllas i av yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården hittar man i första hand i det patientdatasystem som används inom organisationen.

Blanketterna i pdf-format finns också på portalerna Terveysportti och Lääkäriportaali samt på Läkarförbundets webbplats.

Problemsituationer

Ibland kan nedladdningen misslyckas på grund av kontaktproblem och du får ett felmeddelande på skärmen. Vid nästa försök kanske felmeddelandet återkommer från cacheminnet. Då kan det löna sig att tömma cacheminnet.

Om det inte går att fylla i eller skriva ut blanketten ska du kontrollera att du använder Adobe Reader. Operativsystemens och webbläsarnas motsvarande egna Reader- och Viewer-program stöder inte nödvändigtvis blankettens alla ifyllningsegenskaper. Felen kan också bero på att du har en gammal eller felaktig version av Reader; då måste programmet installeras på nytt.

Mest nedladdade blanketter

Blankettens namn Kod Beskrivning Blankett
Ansökan om justering - Folkpension / Garantipension E 285r Kunden ansöker om justering av folkpension, garantipension eller extra fronttillägg.
Fronttillägg Ålderspension Sjuk-/invalidpension Garantipension
Ladda Ner

Gör ansökan i e-tjänsten
Ansökan - Vårdbidrag för pensionstagare/Handikappbidrag för personer över 16 år EV 256r Med blanketten ansöker man om vårdbidrag för pensionstagare eller handikappbidrag för personer över 16 år. Med samma blankett kan man också ansöka om fortsatt utbetalning av vårdbidrag eller handikappbidrag som beviljats för viss tid.
Vårdbidrag för pensionstagare Handikappbidrag för personer över 16 år
Ladda Ner

Gör ansökan i e-tjänsten
Anmälan om att pension lämnas vilande EV 278r Mottagare av sjukpension/rehabiliteringsstöd. Om du börjar arbeta och förtjänar över 737,45 €/månad, anmäl detta på blankett EV 278r, Anmälan om att pension lämnas vilande.
Sjuk-/invalidpension
Ladda Ner
Mina mål GAS 1r Blanketten används för formulering av rehabiliteringsmålen och för utvärdering av resultatet. Målen formuleras i samverkan med serviceproducenten och klienten.
Samarbetspartners
Ladda Ner
Rehabiliteringsräkning (rehabiliteringsklienten) KU 204r Med blanketten fakturerar klienten rehabiliteringskostnader.
Yrkesinriktad rehabilitering Krävande medicinsk rehabilitering Rehabilitering enligt prövning Rehabiliterande psykoterapi
Ladda Ner