Det europeiska sjukvårdskortet

De som är sjukförsäkrade i Finland har rätt till det europeiska sjukvårdskortet (European Health Insurance Card, EHIC). Med det europeiska sjukvårdskortet påvisar du din rätt till sjukvård som är nödvändig av medicinska skäl i EU- och EES-länderna och i Schweiz. Med kortet får du vård om du tillfälligt vistas (t.ex. semesterresa) i ett annat EU- eller EES-land eller i Schweiz och plötsligt insjuknar eller råkar ut för ett olycksfall där.

Med kortet borde du få vården till samma kostnad som de som bor i landet. Priset för vården fastställs enligt det nationella systemet i vistelselandet. Beroende på vistelselandets nationella system kan du få vården helt kostnadsfritt, till en självriskavgift eller till fullt pris.

På motsvarande sätt får medborgare i andra EU- eller EES-länder eller i Schweiz sjukvård som är nödvändig av medicinska skäl genom att uppvisa ett europeiskt sjukvårdskort som deras eget land beviljat när de besöker Finland.

Sjukvårdskortet är avgiftsfritt. Kortet kan beställas från FPA av alla som omfattas av den finländska sjukförsäkringen och av personer för vilkas sjukvårdskostnader Finland svarar, såsom utomlands bosatta pensionstagare.

Det europeiska sjukvårdskortet ger rätt till medicinskt nödvändig vård under tillfällig vistelse i ett annat EU/EES-land eller Schweiz. Mot kortet får du vård på samma villkor som landets egen befolkning.Det europeiska sjukvårdskortet kan bespara dig mycket onödigt besvär under resan. Beställ kortet och bär det alltid med dig när du reser i Europa.

Med det europeiska sjukvårdskortet får du vård om du plötsligt insjuknar

Med det europeiska sjukvårdskortet får du sjukvård om du plötsligt insjuknar eller råkar ut för en olycka. Om du har en långvarig sjukdom får du också den vård som sjukdomen kräver. Med kortet får man också behövlig vård vid graviditet och förlossning.

Med kortet borde du enligt EU-lagstiftningen få sjukvård till samma kostnad och enligt samma förfarande som de som bor i landet eller resmålet. Såsom namnet säger gäller kortet i EU- och EES-länderna och i Schweiz. Det europeiska sjukvårdskortet gäller inom den offentliga hälso- och sjukvården samt hos privata läkare och sjukhus som har ingått ett sjukförsäkringsavtal.

Under rubriken Om du insjuknar utomlands finns anvisningar per land om hälso- och sjukvårdstjänster, läkemedel och sjuktransport samt om klientavgifter. Det lönar sig att skaffa information om hälso- och sjukvårdstjänster redan före resan.

Om vårdgivaren inte godkänner det europeiska sjukvårdskortet står du själv för sjukvårdskostnaderna. I sådana fall är det i regel fråga om en serviceproducent som inte omfattas av landets lagstadgade sjukförsäkringssystem. Du kan dock i efterhand ansöka om ersättning för kostnaderna från FPA.

Tänker du flytta eller börja arbeta utomlands?

Om du tänker flytta eller börja arbeta utomlands ska du på förhand ta reda på från FPA om du efter flyttningen omfattas av den finländska sjukförsäkringen eller om Finland svarar för dina sjukvårdskostnader.

Senast ändrad 21.6.2016
Uppdaterad 19.10.2012