Ett barn äter

Visste du att...

En arbetsgivare som betalar lön under arbetstagarens familjeledighet får ersättning från FPA.

Familjeledigheter

Familjelediga arbetstagare

FPA betalar föräldradagpenningen till arbetsgivaren om arbetsgivaren betalar lön för moderskaps-, faderskaps- eller föräldraledighetstiden.

Arbetsgivaren kan också ansöka om ersättning för semesterkostnader om arbetsgivaren är skyldig att betala arbetstagaren semesterlön eller semesterersättning för familjeledighetstiden.

En arbetsgivare ansöker om dagpenningar och ersättning för semesterkostnader genom att till FPA anmäla den lön och den ersättning som betalats till arbetstagaren.

Läs mer

Senast ändrad 9.3.2017
Uppdaterad 19.10.2012