Nyhetsbrev | Om FPA | FPAGå till innehållet

FPA:s nyhetsbrev

FPA ger regelbundet ut nyhetsbrev som är riktade till samarbetspartner, arbetsgivare, medierna och intressentgrupper. Nyhetsbreven är listade på den här sidan i alfabetisk ordning.

Beställde du nyhetsbrev, men har ännu inte fått några brev?

På grund av ett tekniskt fel har en del prenumerationer inte kommit fram till oss. Felet har nu korrigerats. Om du beställde nyhetsbrev men har ännu inte fått några, ber vi dig att göra det på nytt. Om problemet fortsätter, kan du ta kontakt med FPA:s kommunikation: viestinta@kela.fi.

Bekanta dig med nyhetsbreven

FPA-info innehåller nyheter om FPA:s förmåner och tjänster på svenska.

Nyhetsbrevet innehåller aktuell information om Kanta-tjänsterna samt om digitaliseringen och informationshanteringen inom social- och hälsovården. Nyhetsbrevet är avsett för yrkesutbildade personer och beslutsfattare inom social- och hälsovården samt för datasystemutvecklare och andra som är intresserade av ämnet. Nyhetsbrevet publiceras på finska.

Nyhetsbrevet innehåller aktuell information om samarbetet mellan FPA och välfärdsområdena, anvisningar för yrkesutbildade personer inom välfärdsområdena och information för planering av verksamheten. Nyhetsbrevet publiceras på finska och svenska.

KV-info informerar om FPA-ärenden med anknytning till internationell social trygghet.  Nyhetsbrevet är avsett särskilt för dem som arbetar med migrationsärenden och för personer som sköter internationella personalfrågor. Nyhetsbrevet publiceras på finska.

I nyhetsbrevet för barnfamiljer hittar du aktuella nyheter om FPA:s familjeförmåner. Nyhetsbrevet är avsett för barnfamiljer och yrkespersoner som arbetar med barn och familjer. Nyhetsbrevet utkommer 10 gånger per år.

Nyhetsbrevet Lääkeinfo berättar om ändringar i rättigheterna till ersättning för läkemedel och om aktuella frågor om läkemedelsersättningar. Nyhetsbrevet är avsett för läkare, sakkunniga inom farmaci och övriga som är intresserade av ämnet. Nyhetsbrevet publiceras på finska.

Nyhetsbrevet innehåller nyheter och tips för samiskspråkiga kunder och intressentgrupper. Nyhetsbrevet är flerspråkigt och i det används både finska samt nord-, enare- och skoltsamiska.

Nyhetsbrevet Tapahtumainfo berättar om kommande evenemang som ordnas av FPA:s forskningsenhet och informationstjänster. Vid evenemangen presenterar vi vår forskning och de tjänster som vi erbjuder. Nyhetsbrevet publiceras på finska.

Nyhetsbrevet Terveysinfo sprider kunskap om förändringar som gäller hälsorelaterade förmåner samt om andra aktuella frågor. Nyhetsbrevet är avsett för läkare och andra yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården. Nyhetsbrevet publiceras på finska.

Nyhetsbrevet Toimeentuloturvainfo innehåller aktuell information om utkomststöd, arbetslöshetsförmåner och bostadsbidrag. Nyhetsbrevet är avsett för yrkesutbildade personer inom socialvården och anställda vid arbets- och näringsbyråerna. Nyhetsbrevet publiceras på finska.

Nyhetsbrevet Tutkimusinfo berättar om de senaste publikationerna och blogginläggen om forskning och statistik vid FPA samt om aktuella evenemang. Nyhetsbrevet publiceras på finska.

Nyhetsbrevet Työnantajainfo bjuder på aktualiteter om FPA:s förmåner och tjänster för arbetsgivare och deras serviceproducenter. I nyhetsbrevet finns också ett svenskspråkigt avsnitt.

Nyhetsbrevet om tolktjänsten för personer med funktionsnedsättning innehåller en sammanställning av nyheter och tips för kunder och intressentgrupper på finska och svenska.

 

Beställ FPA:s nyhetsbrev

När du beställer nyhetsbrev får du aktuell information till din e-postadress.

Senast ändrad 19.6.2024