Gå till innehållet

Moderskapsunderstöd

Du kan välja att få moderskapsunderstödet i form av en moderskapsförpackning eller i form av en skattefri penningsumma på 140 euro. Om det beräknade datumet är 1.6.2018 eller senare, kan du välja moderskapsförpackningen eller 170 euro.

För att få moderskapsunderstöd krävs att du har varit gravid i minst 154 dagar eller ungefär 5 månader. Dessutom måste mamman genomgå en hälsoundersökning hos en läkare eller vid mödrarådgivningen före utgången av din fjärde graviditetsmånad. Du får ett graviditetsintyg som sedan behövs till din ansökan om moderskapsunderstöd.

Moderskapsunderstöd kan beviljas den som är stadigvarande bosatt i Finland. Rätt till moderskapsunderstöd föreligger också om du kommit från ett annat EU- eller EES-land eller från Schweiz till Finland för att arbeta här eller om du är familjemedlem till en person som kommit till Finland för att arbeta här. I sådana fall måste du dessutom omfattas av den finländska sociala tryggheten.

 

Läs mer