Moderskapsunderstöd

Du kan välja att få moderskapsunderstödet i form av en moderskapsförpackning eller i form av en skattefri penningsumma på 140 euro.

För att få moderskapsunderstöd krävs därtill att du har varit gravid i minst 154 dagar eller ungefär 5 månader. Dessutom måste mamman genomgå en hälsoundersökning hos en läkare eller vid mödrarådgivningen före utgången av din fjärde graviditetsmånad. Du får ett graviditetsintyg som sedan behövs till din ansökan om moderskapsunderstöd.

För att få moderskapsunderstöd måste du bo i Finland och omfattas av den sociala tryggheten i Finland.

Läs mer

Senast ändrad 7.7.2016
Uppdaterad 10.12.2015