En fysioterapeut behandlar en klient

Visste du att...

FPA-rehabiliteringen syftar till att upprätthålla och förbättra rehabiliteringsklientens arbets-, studie- och funktionsförmåga.

FPA:s rehabiliteringstjänster

De rehabiliteringstjänster som FPA ordnar grundar sig på lagen om Folkpensionsanstaltens rehabiliteringsförmåner och rehabiliteringspenningförmåner (FRPL 15.7.2005/566) och statsrådets förordning om Folkpensionsanstaltens rehabiliteringsförmåner och rehabiliteringspenningförmåner (25.8.2005/646). FPA ordnar yrkesinriktad rehabilitering för handikappade, medicinsk rehabilitering för gravt handikappade samt yrkesinriktad och medicinsk rehabilitering i form av rehabilitering enligt prövning. FPA:s rehabiliteringstjänster kan indelas i etablerad verksamhet och utvecklingsprojekt.

FPA-rehabiliteringen syftar till att upprätthålla och förbättra rehabiliteringsklientens arbets-, studie- och funktionsförmåga. Den som ansöker om FPA-rehabilitering ska ha på behörigt sätt konstaterad sjukdom, skada eller funktionsnedsättning som grund för rehabiliteringen.

I FPA:s rehabiliteringsstandarder fastställs kvalitetskraven för rehabiliteringen. Standarden syftar till att garantera FPA:s rehabiliteringsklienter god rehabilitering i rätt tid och att se till deras rättigheter. FPA utvecklar kvaliteten på rehabiliteringen genom att uppdatera standarderna och genom utvecklings- och forskningsprojekt.

Inom FPA svarar rehabiliteringsgruppen vid hälsoavdelningen för upphandlingen av institutionsrehabilitering och FPA:s försäkringskretsar svarar för upphandlingen av medicinsk terapi i öppen vård för gravt handikappade. Vid upphandlingen av rehabiliteringstjänster följer FPA upphandlingslagen och rådande rättspraxis.

Rehabiliteringsgruppen informerar regelbundet om aktuella händelser och förändringar i anknytning till upphandlingen och verkställandet av rehabiliteringstjänster. Alla meddelanden på sidorna Rehabiliteringstjänster kan ses via navigeringsmenyn till vänster under Meddelanden (på finska).

Senast ändrad 19.10.2012
Uppdaterad 19.10.2012