En kvinna talar i telefon

Visste du att...

Du kan fråga om utbetalningsdagen för många förmåner genom att ringa den automatiska telefonservicen.

Servicenummer för privatpersoner
 

FPA:s allmänna servicenummer som betjänar mån–fre kl. 8–18.

Arbetslöshetsstöd 020 692 230

Barnfamiljer 020 692 226

Bostadsbidrag 020 692 221

Efterlevandepensioner 020 692 228

Flytta till/från Finland 020 634 0300
Se också

FPA-kort/EU-sjukvårdskortet 020 692 223

Handikappbidrag 020 692 231

Pensionsärenden 020 692 222

Rehabilitering 020 692 225

Sjuk 020 692 224
Sjukvårdsersättningar, läkemedelsersättningar, reseersättningar (beställning av taxiresor), sjukdagpenning, specialvårdspenning

Studerande 020 692 229
Se också

Värnpliktig 020 692 220
Militärunderstöd och övriga stöd till värnpliktiga

Faxnummer för kundernas förmånsärenden 020 634 1599
Alla bilagor som behövs för ansökningarna (med undantag av bilagor i samband med underhållsstöd) kan skickas in via e-tjänsten. När du skickar in bilagorna via e-tjänsten går handläggningen av ansökan snabbare.

Indrivningsärenden 020 634 4940 (mån–fre kl. 9–16)
Indrivningscentret svarar på kundernas frågor om indrivning av förmånskulder, underhållsbidragskulder och studiestödets borgensskulder. Indrivningscentret sköter också ärenden gällande befrielse från utkomststödsskulderna.

Samtalspris

För samtal till FPA:s servicenummer debiteras

  • lokalnätsavgiften (lna) när du ringer från ett fast nät
  • mobilsamtalsavgiften (msa) när du ringer från en mobiltelefon
  • utlandssamtalsavgiften när du ringer från utlandet.

Avgifterna debiteras enligt de priser som din telefonoperatör fastställt. FPA betalar de extra kostnader som 020-numret medför. Om ditt abonnemang har ett samtalspaket kan du kontakta operatören för att kontrollera om 020-nummer ingår.

Att ringa från utlandet

När du ringer från utlandet till Finland, slå landsnumret +358 och utelämna den första siffran i riktnumret t.ex. servicenumret till pensionsärenden +358 20 692 222.

Samtal från FPA

När FPA ringer dig, kommer samtalet från numret 020 692 219 eller 020 634 1611. Om du ringer upp numret, får du ett automatiskt meddelande att FPA:s kundbetjäning kontaktat dig, men ingen svarar på det numret.

För att försäkra oss om att vi har uppfattat rätt och för att utveckla kvaliteten på vår telefonservice bandar vi en del av samtalen till servicenumren. Se registerbeskrivningen, på finska.

Utbetalningsdagar

Du kan också ringa numret 020 634 0220 dygnet runt. Då hör du en inspelning med utbetalningsdagarna för barnbidrag, barnavårdsstöd, pensions- och handikappförmåner, bostadsbidragen, studiestöd och militärbidrag.

Mer information

Senast ändrad 4.5.2016
Uppdaterad 25.4.2016