Om du har spärrmarkering | Privatpersoner | FPAGå till innehållet

Om du har spärrmarkering

Vi rekommenderar att du sköter dina ärenden på nätet eller per telefon.

MittFPA

Du kan sköta dina ärenden både enkelt och skyddat i e-tjänsten. Logga in till MittFPA med nätbankskoder eller mobilcertifikat. Du ser alla dina uppgifter i e-tjänsten.

Per telefon

Genom att ringa servicenumret 020 635 3500 vardagar kl. 9–16 får du svar på dina frågor. Servicenumret betjänar även på finska och engelska.

På serviceställena

Servicestället kundservice ser inte dina uppgifter om du har en spärrmarkering. Då kontaktas du senare av FPA:s enhet som har hand om kunder med spärrmarkering. Du kan ändå sköta dina ärenden på serviceställenas och servicepunkternas kunddatorer.

På bokad tid

Trots spärrmarkering kan du boka telefontid på nätet. Läs mer om tidsbokning

Spärrmarkering överförs med kontaktuppgifter

Om en person har grundad och uppenbar anledning att misstänka att hans eller hennes eller familjens hälsa eller säkerhet är hotad, kan myndigheten för digitalisering och befolkningsdata  besluta om, att personens uppgifter om hemkommun och bostad samt adress får utlämnas från befolkningsdatasystemet enbart till särskilda myndigheter. De myndigheter som får personens kontaktuppgifter får också information om spärrmarkeringen.

Senast ändrad 22.4.2021

Vad tycker du om sidan?