Stöd för privat vård av barn

Du kan få privatvårdsstöd när ditt barn vårdas av en vårdare som du anställt eller av en privat dagvårdsproducent. Barnet måste vara under skolåldern. Stöd kan inte beviljas om barnet är i kommunal dagvård.

Till privatvårdsstödet hör

  • vårdpenning
  • vårdtillägg, hur stort beloppet är beror på familjens inkomster
  • eventuellt kommuntillägg.

En förälder eller en vårdnadshavare kan söka privatvårdsstöd. FPA betalar alltid stödet till den dagvårdsproducenten eller den vårdare som du själv har anställt. Privatvårdsstöd är skattepliktig inkomst för dagvårdsproducenten men inte för familjen som söker stöd. I allmänhet är vårdavgifterna större än stödet, så du betalar resten av vårdavgiften eller dagvårdarens lön själv.

Vårdpenning och vårdtillägg utbetalas separat för varje berättigat barn. Kommuntilläggets belopp varierar från kommun till kommun. Fråga vid socialbyrån om kommuntillägg betalas i din kommun.

 

 

Läs mer

Senast ändrad 12.1.2016
Uppdaterad 14.12.2015