Studiestöd

Syftet med studiestöd är att trygga din utkomst under studietiden. I studiestödet ingår

Fråga om studiestöd

På forumet svarar sakkunniga vid FPA på frågor gallande studiestöd.

Fråga FPA

Allmänna villkor för beviljande av studiestöd är

Finska medborgare och med vissa undantag utlänningar har rätt till studiestöd för studier i Finland. Om din rätt att få studiestöd för studier utomlands kan du läsa mer om på sidan om Studiestöd utomlands.

Stödbeloppet och villkoren för beviljandet varierar beroende på om det är fråga om högskolestudier och studier på andra stadiet.

Mer information

Senast ändrad 30.3.2017
Uppdaterad 22.4.2016