Studiestöd

Syftet med studiestöd är att trygga din utkomst under studietiden. Till studiestödet hör

Fråga om studiestöd

På forumet svarar sakkunniga vid FPA på frågor gallande studiestöd.

Fråga FPA
  • studiepenning
  • statsgaranti för studielån
  • bostadstillägg (från och med 1.8.2017 endast för dem som studerar och bor utomlands eller på Åland och för personer som studerar på en avgiftsbelagd linje vid en folkhögskola eller ett idrottsutbildningscenter och som bor i läroanstaltens elevhem).

Allmänna villkor för beviljande av studiestöd är

Studiestöd kan beviljas finländska medborgare och på vissa villkor även andra länders medborgare för studier som avläggs i Finland. Om möjligheter att få studiestöd för studier utomlands kan du läsa på sidorna Studier utomlands.

Villkoren för beviljande av studiestöd varierar beroende på om det är fråga om högskolestudier och studier på andra stadiet.

Mer information

Senast ändrad 28.9.2017
Uppdaterad 22.4.2016