Gå till innehållet

Hur länge får man studiestöd?

Den maximala stödtiden är olika för högskolestudier och studier på andra stadiet. Hur många stödmånader du kan ha under ett läsår beror också på var du studerar. Läroanstalterna meddelar studietiderna till FPA och FPA beviljar stöd utgående från det.

Om dina studier avbryts under läsåret så att det i en kalendermånad är mindre än 18 dagar som hör till studietiden kan du inte få studiestöd för den månaden. Detta gäller ändå inte jullovet om det varar högst 24 kalenderdagar.

Antalet stödmånader per läsår vid högskolestudier

För högskolestudier kan du i regel beviljas studiestöd för 9 månader per läsår. Stödmånaderna är oftast september–maj. Du kan ändå få stöd för en längre tid om du till exempel studerar under sommarmånaderna.

Om du studerar vid en yrkeshögskola och studierna inleds under vårterminen kan du få stöd för den första månaden om den innehåller minst 18 dagar som hör till studietiden.

Regeln om 18 dagar tillämpas också på andra studier än de som leder till examen ifall studierna har ett start- och ett slutdatum. Exempel på sådana studier är förberedande studier och yrkesinriktad fortbildning. Du kan få studiestöd för studiernas inledningsmånad och slutmånad om de omfattar minst 18 dagar som ingår i studietiden.

Antalet stödmånader per läsår vid yrkesinriktade studier

Vid yrkesinriktade studier (dvs. andra än gymnasie- och högskolestudier) beror antalet stödmånader på studietiden under läsåret. En kalendermånad berättigar till studiestöd om den omfattar minst 18 dagar som ingår i studietiden.

  • Den månad då läsåret inleds är en studiestödsmånad om den första studiedagen är i början av månaden så, att minst 18 dagar av månaden ingår i studietiden.
  • Den månad då läsåret avslutas är en studiestödsmånad om den sista studiedagen är den 18 dagen i månaden eller senare.

Exempel 1

Studietiden under läsåret är 12.8–31.5. I augusti finns 20 dagar som ingår i studietiden (12–31.8), så augusti är en studiestödsmånad. Den studerande kan ha studiestöd från början av augusti till slutet av maj.

Exempel 2

Studietiden under läsåret är 15.8–14.6. I augusti finns 17 dagar som ingår i studietiden (12–31.8), så augusti är inte en studiestödsmånad. I juni finns 14 dagar som ingår i studietiden (1–31.8), så juni är inte heller en studiestödsmånad. Den studerande kan ha studiestöd från början av september till slutet av maj.

Antalet stödmånader per läsår vid gymnasiestudier

För gymnasiestudier kan du beviljas studiestöd för 9 månader per läsår. Stödmånaderna är oftast september–maj.

Om du avlägger studentexamen på hösten kan du få studiestöd från början av augusti, ifall undervisningen inleds 14 augusti eller tidigare. Ansök om tilläggsstöd för augusti inom slutet av augusti. Rätten till stöd upphör i allmänhet i november.

Sommarstudier

Du kan få studiestöd för sommaren ifall du på heltid bedriver studier som ingår i din examen.  Som sommarmånader räknas oftast juni, juli och augusti. Du kan få stöd för t.ex. föreläsningar, tenter, arbetspraktik och arbete med lärdomsprov.

Om du är gymnasiestuderande kan du i regel inte få studiestöd under sommaren. Om du studerar på andra stadiet men inte vid ett gymnasium kan du få stöd för sommarmånaderna om

  • du avlägger heltidsstudier som ingår i dina studier eller i din examen
  • studiernas omfattning i genomsnitt är minst 4,5 kompetenspoäng eller 3 studieveckor per studiemånad
  • sommarstudierna pågår i minst 18 kalenderdagar under varje månad du ansöker om studiestöd för.

Prestationskraven för sommarstudier är genomsnittliga. För varje stödmånad krävs inte någon viss mängd studieprestationer; antalet studiepoäng kan variera från en månad till en annan. Huvudsaken är att du under varje stödmånad har studieprestationer och att den totala mängden studieprestationer är tillräckligt stor.

Högskolestuderande beviljas studiestöd för sommaren i enlighet med ansökan.

Kom ihåg studieframgången i högskolestudier

FPA följer upp högskolestudiernas studieframgång i oktober varje år. Uppföljningen gäller hela det föregående läsåret (1.8–31.7). Studier som genomförts i augusti beaktas som studieprestationer först för följande läsår.

Så här ansöker du om studiestöd för sommaren

  1. Ansök om stöd för sommarmånaderna i e-tjänsten. Logga in med dina bankkoder eller med ett mobilcertifikat (mobil ID).
  2. Fotografera eller skanna bilagorna och skicka dem via e-tjänsten.
  3. Uppge din studieplan för sommaren i ansökan.
  4. Om du studerar på andra stadiet ska du bifoga ett intyg från din läroanstalt om dina sommarstudier.

Alternativt kan du fylla i och skriva ut blanketten Meddelande om förändringar gällande studiestödet  (OT 15r). Pappersblanketten och bilagorna kan du skicka till FPA per post eller lämna in dem hos närmaste FPA-serviceställe eller servicepunkter.

Ansök i god tid om stöd för sommarmånaderna. Du kan få studiestöd tidigast från början av den månad då ansökan inkom.

Om du inte kan studera under sommaren och inte har fått sommarjobb kan du ansöka om grundläggande utkomststöd hos FPA.